Meer artsen in knelpuntspecialismen

Geplaatst op 24 juli, 2020 om 15:42

De regering heeft een vrijstelling van één jaar goedgekeurd op het federaal artsenquotum voor zes specialismen. Tegelijk werd het quotum voor 2026 vastgelegd op basis van het advies van de Planningscommissie. De artsenquota bepalen het maximaal aantal geneeskundestudenten die toegang krijgen tot de specialismeopleidingen.

“België is wereldtop op het vlak van gezondheidszorg. We hebben een breed en toegankelijk aanbod aan zorg en dat willen we behouden,” aldus minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). “Het behoud van het bestaande medische aanbod is essentieel om de beste kwaliteit aan zorg verder te garanderen.”

Specialismen afgezonderd uit het federaal quotum

Uit analyse van de Planningscommissie – Medisch aanbod blijkt dat er voor een aantal specialismen een tekort dreigt, namelijk:

  • psychiatrie;
  • geriatrie;
  • pathologische anatomie;
  • medische oncologie;
  • reumatologie;
  • klinische biologie.

Om de tekorten zo snel mogelijk weg te werken, werden deze specialismen afgezonderd uit de quota voor de studenten die afstuderen aan de basisopleiding in 2026 en op dat moment aan hun specialisatieopleiding beginnen.

De quota, zoals aanbevolen door de Planningscommissie, werden daarom gecorrigeerd met het aantal artsen dat door de commissie vooropgesteld werd voor deze specialismen. Dit resulteert in een federaal quotum voor 2026 van 1.273 studenten voor de niet-afgezonderde specialismen.

Verdeelsleutel

Na toepassing van de door het Rekenhof vastgestelde verdeelsleutel is een quotum van 759 studenten voorzien voor de Vlaamse Gemeenschap, tegenover 514 voor de Franse Gemeenschap. In de Franse Gemeenschap is er een gecumuleerd overschot. Overeenkomstig de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen wordt het quotum daarom verlaagd tot 505, om het overtal uit het verleden bij te sturen. In de Vlaamse Gemeenschap zullen in 2026 911 getuigschriften worden toegekend.

De quota van 505 en 911 worden door de Gemeenschappen aangevuld met extra getuigschriften voor de hierboven vermelde specialismen (psychiatrie, geriatrie, pathologische anatomie, medische oncologie, reumatologie, klinische biologie).

Afspraken met de deelstaten

De federale regering wenst in de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid de gesprekken met de deelstaten opnieuw op te starten, om o.a. een akkoord af te sluiten voor het berekenen van de startquota. Het startquotum is het aantal studenten dat na een ingangsexamen kan starten aan de basisopleiding.

Quotum tandartsen 2025

Voor de tandartsen werd het quotum voor het jaar 2025, dus voor de studenten die in september van dit jaar hun studies aanvatten, vastgelegd op 138 voor de Vlaamse Gemeenschap en 94 voor de Franse Gemeenschap.

“Het is aan de volgende volledige federale regering om de federale wetgeving te herzien die de artsenquota voor het hele land vastlegt,” verklaart vice-premier David Clarinval. “In de tussentijd helpen we de aangekondigde tekorten in verschillende specialisaties die belangrijk zijn voor het welzijn van de bevolking, op te vangen. Het is nu aan de Gemeenschappen om te bepalen hoe zij het best gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid die wij hen ter beschikking stellen.”