Minister De Block trekt 1,4 miljoen euro extra uit voor de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. Met die extra middelen zullen minstens acht extra mobiele teams worden opgericht. Momenteel bestaan er 45. De maatregel maakt deel uit van de goedgekeurde begroting voor de gezondheidszorg in 2019.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld): “De inzet van mobiele teams is zeer belangrijk voor patiënten. Mensen die in hun thuisomgeving verzorgd worden hoeven vaak niet opgenomen te worden en hebben het ook makkelijker om hun rol in de samenleving opnieuw te nemen, tijdens en na de behandeling. Een bijkomend voordeel is dat de teams mensen bereiken die de weg naar de zorg anders niet zouden vinden.”

De mobiele teams bieden zorg op maat aan in de thuisomgeving van volwassen patiënten van 18 tot 65 jaar. Op die manier kan in heel wat gevallen een ziekenhuisopname vermeden worden. De teams worden ingezet na verwijzing en in overleg met de behandelend arts.

Systematische registratie

De 45 mobiele teams die vandaag actief zijn, helpen samen zo’n 5.000 volwassenen per jaar. Dat cijfer is een schatting op basis van vrijwillige registraties. Om over meer gedetailleerde gegevens te beschikken, zullen de mobiele teams hun activiteiten straks systematisch registreren. Goede informatie over de verschillende zorgvormen (ziekenhuisopnames, externe raadplegingen, geneesmiddelengebruik…) is cruciaal om te kunnen bijsturen waar nodig en zo de kwaliteit van zorg voor de patiënt verder te verbeteren.