Meer transparantie in farmaceutische en medisch-technologische industrie

Geplaatst op 23 juni, 2017 om 00:00

Op initiatief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block wordt de transparantieplicht voor farmaceutische en medisch-technologische firma’s wettelijk verankerd. Het uitvoeringsbesluit daartoe verschijnt vandaag, 23 juni 2017, in het Belgisch Staatsblad. Firma’s zullen alle voordelen en premies die ze aan patiënten-verenigingen, beroepsbeoefenaars, en organisaties uit de zorgsector toekennen, openbaar moeten maken. Het kan bijvoorbeeld gaan om steun in de vorm van opleidingen voor gezondheidszorgbeoefenaars.
In 2015 bedroegen de waardetransfers vanuit de farma-industrie ruim 138 miljoen euro.

De verplichting tot meer transparantie is geïnspireerd op de Amerikaanse wet “Physician Payments Sunshine provision” van 2010, beter bekend als “Sunshine Act”. Ze is ingeschreven in het Toekomstpact voor de patiënt met de farmaceutische industrie en in het Pact Medische Technologie. Minister De Block en de betrokken sectoren sloten deze pacten op respectievelijk 27 juli 2015 en 5 oktober 2016, in het belang van de patiënt.

De twee sectoren namen eerder al initiatieven rond het vrijgeven van dit soort gegevens. Minister De Block legt die transparantieverplichting nu wettelijk vast en breidt ze uit naar alle gezondheidszorgactoren. Minister De Block: “De burger heeft het recht om te weten of de farmaceutische of de medisch-technologische industrie een band heeft met een gezondheidszorgverstrekker en zo ja, wat die band inhoudt”.

Bekendmaking
Burgers kunnen alle waardetransfers eenvoudig raadplegen via de website www.betransparent.be, en dat voor gezondheidszorgbeoefenaars, gezondheidsorganisaties, patiëntenverenigingen en per firma’s.
Alle waardetransfers toegekend in het kalenderjaar 2017 moeten uiterlijk op 30 juni 2018 openbaar gemaakt worden. De firma’s moeten deze informatie jaarlijks meedelen.
Naast deze info worden ook de volgende gegevens vermeld: de investeringen in onderzoek en ontwikkeling, de verblijfskosten voor wetenschappelijke congressen, de vergoedingen voor consultancy, financiële steun aan patiëntenverenigingen…

Beheer
De website wordt beheerd door beTransparent.be, dat alle betrokken actoren verenigt. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) staat in voor het toezicht op de activiteiten van beTransparent.be en voor de naleving van de wetgeving.