Meewerkende echtgenoten krijgen nu ook toegang tot het minimumpensioen.

Geplaatst op 28 oktober, 2022 om 06:00

De Kamer keurt vandaag een wetsontwerp goed waardoor bepaalde meewerkende echtgenoten toegang krijgen tot het minimumpensioen. Open VLD-fractievoorzitter in de Kamer, Maggie De Block : “Met de aangenomen tekst, wordt een belangrijke en onrechtvaardige lacune weggewerkt”.

 

In 2003 werd het statuut meewerkende echtgenoten ingevoerd. Voor die datum kon deze groep mensen geen pensioenrechten opbouwen omdat zij geen sociale bijdragen betaalden.

Maggie De Block : “In 2003 werd een specifiek statuut voor meewerkende echtgenoten ingevoerd. Daardoor zijn veel meewerkende echtgenoten pas dan pensioenrechten beginnen opbouwen. Aangezien dit vrij recent is, voldoen zij niet aan de voorwaarde van een dertigjarige loopbaan bij de pensioenleeftijd om recht te hebben op het minimumpensioen. Dit ontwerp wil hiervoor een oplossing bieden.”

Concreet gaat het over mensen die geboren zijn tussen 1 januari 1956 en 31 mei 1968. Om deze groep mensen toegang te geven tot het minimumpensioen wordt gekeken naar de periode tussen 1 januari 2003 (toen het vrijwillig maxi-statuut in werking trad) en het kwartaal vóór het ingaan van hun pensioen. Wanneer de betrokkenen een loopbaan kunnen bewijzen van tenminste twee derde van deze periode, zullen zijn toegang krijgen tot het minimumpensioen.

Maggie De Block: “Dankzij deze maatregel zullen heel wat meewerkende echtgenoten alsnog toegang krijgen tot een eigen minimumpensioen. Aldus stelt het ontwerp een einde aan een onrechtvaardige situatie waarbij talrijke meewerkende echtgenoten geen recht hadden op een minimumpensioen. We mogen ook de genderproblematiek hierbij niet uit het oog verliezen. 88% van de begunstigden van deze nieuwe regeling zijn immers vrouwen.”