Mentale weerbaarheid tijdens deze pandemie – cijfers zijn fors gestegen

Geplaatst op 27 januari, 2021 om 14:06

De 5de COVID-19 gezondheidsenquête van Sciensano spitste zich toe op de mentale weerbaarheid tijdens deze pandemie.

Uit de resultaten bleek dat angst en depressie sterk gestegen waren bij alle leeftijdscategorieën. De prevalentie is fors hoger ten aanzien van juni en september 2020.

Vooral jongeren worden hard getroffen. Van de deelnemers uit de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar rapporteert circa de helft (48%) een lage levenstevredenheid. In de Gezondheidsenquête van 2018 was dat 11,5%!

Maggie :“In de vorige legislatuur heb ik de basis gelegd voor de zogenaamde eerstelijnspsychologische zorg (EPZ).  De psychologische klachten die uit de 5de COVID-19 gezondheidsenquête van Sciensano blijken kunnen op deze manier aangepakt worden.

Bovendien heb ik tijdens de eerste golf van de coronacrisis de EPZ uitgebreid naar alle leeftijden evenals de mogelijkheden van videoconsultatie.   De EPZ via videoconsultatie heeft als voordeel dat ze een laagdrempelige toegang biedt.”

 

Naar aanleiding van de stijging die uit de enquête bleek, stelde Maggie een mondelinge vraag aan de minister van Volksgezondheid.

 

Maggie : “Uit het antwoord blijkt dat er een onderzoeksvraag voorgelegd zal worden aan de Hoge Gezondheidsraad.

Er zal gestreefd worden naar een tweewekelijkse rapportage door de onderzoeksgroep. Ook op het internationale niveau is er aandacht voor de problematiek.

Het WHO neemt een initiatief om de impact van corona op de geestelijke gezondheidszorg te bestuderen.

Ik ben tevreden dat er blijvende aandacht is voor deze problematiek zowel in ons land als op internationaal niveau.”