Metro, Asielcrisis wordt nog moeilijker

Geplaatst op 07 september, 2015 om 00:00

Terwijl steeds meer asielzoekers staan te drummen aan de Dienst Vreemdelingenzaken benadrukte Michel dat zijn regering haar verantwoordelijkheid heeft genomen. Volgens Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten investeert de regering al mee in de creatie van ‘safe havens’ aan de Syrische grenzen, zodat vluchtelingen daar ook menswaardige opvang krijgen. Rutten herhaalde ook dat de vluchtelingencrisis een verhaal is van rechten én plichten. Dat bevestigde ook haar partijgenote Maggie De Block, die in de vorige regering bevoegd was voor Asiel en Migratie, in het VTM-nieuws. «De vluchtelingen die ons land binnenkomen, moeten aan het werk. Als dat niet kan, komt onze sociale zekerheid in gevaar.» Pag. 2