Mijngezondheid: één overheidsportaal voor al uw gezondheidsgegevens

Geplaatst op 08 mei, 2018 om 10:00

Dé toegangspoort voor gegevens over je gezondheid, dat moet Mijngezondheid worden. Het nieuwe online portaal zal een overzicht bieden van alle gezondheidsgegevens – medische maar ook administratieve – die elektronisch beschikbaar zijn voor iedere burger. Door deze informatie beter toegankelijk te maken wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block mensen helpen om hun gezondheid mee in eigen handen te nemen.

 Minister De Block: “Burgers, patiënten willen zorg niet louter ondergaan maar ook mee bepalen. Dit instrument zal hen daarbij helpen. Mijngezondheid geeft mensen toegang tot alle gegevens over hun gezondheid die digitaal beschikbaar zijn, waardoor ze beter op de hoogte zijn en een actievere rol kunnen spelen in hun zorg.”

Personal health viewer

Verschillende platformen stellen vandaag gegevens digitaal ter beschikking van de patiënt, bijvoorbeeld medische gegevens, medisch-administratieve gegevens, informatie over wilsverklaringen… Veel mensen zijn evenwel niet op de hoogte van deze mogelijkheid, of ze vinden de weg niet naar het juiste platform. En daar wil minister De Block verandering in brengen met een federaal online gezondheidsportaal.

Vanuit Mijngezondheid zal de burger kunnen doorklikken naar alle platformen die gezondheidsgegevens over hem of haar aanbieden. Mijngezondheid wordt zo de personal health viewer van elke burger: het portaal biedt een overzicht van het type gezondheidsgegevens dat digitaal beschikbaar is voor iemand en via één klik belandt de persoon in kwestie op het juiste platform, waar hij of zij die gegevens vervolgens kan inkijken. Dankzij single sign-on hoeft aanmelden enkel éénmalig in Mijngezondheid. Aanmelden kan bijvoorbeeld via de eID of via itsme®.

Instrument in opbouw

Momenteel kan de burger vanuit Mijngezondheid doorklikken naar een aantal gezondheidsgegevens, onder andere de samenvatting van het dossier bij de huisarts en gegevens uit de ziekenhuizen. Dat aanbod wordt de komende maanden stelselmatig uitgebreid.

Niet elke burger krijgt vandaag hetzelfde type gegevens te zien via Mijngezondheid. Dat ligt aan verschillende factoren. Zo moeten externe platformen aanpassingen doorvoeren om zich te linken met Mijngezondheid. Niet alle platformen zijn op hetzelfde moment klaar met die oefening. De regels rond gegevensdeling kunnen ook verschillen per platform, waardoor bepaalde gegevens in het ene platform wél en in het andere platform níet zichtbaar zijn. En last but not least, opdat gegevens digitaal beschikbaar zouden zijn, moeten zorgverleners ze natuurlijk eerst digitaal bijhouden én moeten patiënten hun toestemming hebben gegeven voor de elektronische uitwisseling ervan.

Minister De Block: “We werken nauw samen met alle betrokken partijen om gegevens zo snel en zo vlot mogelijk ter beschikking te stellen van iedere patiënt. Vandaag zullen sommige mensen al veel gegevens kunnen zien terwijl anderen minder te zien krijgen. Maar dat mag geen reden zijn om Mijngezondheid niet te lanceren. Integendeel, doordat patiënten dit instrument in de praktijk gaan gebruiken, kunnen we het verder verfijnen en optimaliseren.”

Voor de ontwikkeling van het nieuwe portaal werkt de FOD Volksgezondheid samen met de koepelverenigingen van patiënten (Vlaams Patiëntenplatform, La Ligue des Usagers des Services de Santé, Patiënten Rat & Treff) en met de verschillende platformen die digitaal gegevens ter beschikking stellen van de patiënt.

 

Welke gegevens zijn zichtbaar via Mijngezondheid?

Vandaag kan de burger doorklikken naar volgende gegevens:

  • medische gegevens zoals de samenvatting van het dossier bij de huisarts, ziekenhuisrapporten en -resultaten, informatie over implantaten…;
  • beheer van de geïnformeerde toestemming (de toestemming aan zorgverleners om medische gegevens elektronisch te delen);
  • registratie als orgaandonor en wilsverklaringen.

 

Op termijn zal de burger ook kunnen doorklikken naar onder andere:

  • het digitaal platform van zijn of haar ziekenfonds;
  • info over geneesmiddelen, zoals elektronische medicatievoorschriften en het medicatieschema;
  • vaccinatiegegevens;
  • bevolkingsonderzoeken;