Uitvoerverbod moet tekorten geneesmiddelen helpen terugdringen

Geplaatst op 29 maart, 2019 om 19:21

Om de onbeschikbaarheden van geneesmiddelen deels weg te werken, stemde de Kamer donderdagnacht een wet goed die prioriteit geeft aan de Belgische patiënt bij het beleveren van geneesmiddelen door de groothandelaar-verdeler. Met een KB zal minister van Volksgezondheid Maggie De Block bovendien de leveringsplicht voor farmaceutische ondernemingen strenger maken. De producent zal de geneesmiddelen binnen de 72 uur moeten leveren.

 Dat geneesmiddelen bestemd voor Belgische patiënten hun weg niet altijd vinden naar onze apotheken is ontoelaatbaar. Dankzij deze wet en het KB zullen we hier in het belang van onze patiënten paal en perk aan stellen”, zegt Maggie De Block.

Een groothandelaar-verdeler is een belangrijke schakel in de levering van geneesmiddelen. Het gaat om bedrijven die geneesmiddelen van de producenten naar de apotheken en ziekenhuizen verdelen, doorgaans een paar keer per dag. Als zij een bestelling plaatsen bij een ­geneesmiddelenproducent, dan mag die, in het belang van de volks­gezondheid, niet geweigerd worden.

Geneesmiddelen bestemd voor de Belgische markt vinden tijdens de distributie soms ook hun weg naar het buitenland omwille van hogere prijzen.  Geneesmiddelenproducenten leverden om die reden maar mondjesmaat hun producten aan de Belgische groothandelaars-verdelers. Onder andere daardoor wordt de Belgische patiënt geconfronteerd met onbeschikbare geneesmiddelen.

Voorrang voor Belgische patiënt

Om te vermijden dat die geneesmiddelen in het buitenland terechtkomen, is nu een wet gestemd die groothandelaars-verdelers verplicht om prioriteit te geven aan de Belgische patiënt. De groothandelaar-verdeler kan geneesmiddelen voor de Belgische markt dus enkel nog leveren aan Belgische (ziekenhuis)apotheken of andere groothandelaars-verdelers. Export naar het buitenland kan enkel nog als de groothandelaar-verdeler een vergunning heeft, maar dan verliest hij wel zijn prioriteit bij de levering door de fabrikant.

De huidige wet biedt een antwoord op de problemen rond onbeschikbaarheden die optreden door de export naar het buitenland. Daarnaast worden de toenemende onbeschikbaarheden ook veroorzaakt door productieproblemen of andere vormen van overmacht. Voor die gevallen hanteert het FAGG voortaan een beslissingsboom met verschillende mogelijke oplossingen om de onbeschikbaarheden te verhelpen. In sommige gevallen kan overgaan worden tot de invoer van geneesmiddelen uit het buitenland.

Ten slotte komt er ook een platform voor directe communicatie tussen geneesmiddelenproducenten, groothandelaars, (ziekenhuis)apothekers en het FAGG. Daar zal alle informatie over onbeschikbare geneesmiddelen, de duur van de onbeschikbaarheid en de mogelijke alternatieven gebundeld worden.

Werkgroep

Ruim twee jaar geleden startte het FAGG samen met vertegenwoordigers van de apothekers, producenten én groothandelaars-verdelers een werkgroep rond de problematiek van onbeschikbare geneesmiddelen. De aangenomen wet vloeit rechtstreeks voort uit het advies van die werkgroep.