Minister De Block en industrie maken afspraken over zware medische apparaten en leggen misbruik aan banden

Geplaatst op 17 juni, 2016 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en beMedTech, de koepelorganisatie van de industrie medische hulpmiddelen, hebben een convenant ondertekend over de zware medische apparatuur of scanners zoals NMR, CT en PET.

De leveranciers van de apparaten zullen aan de overheid onder meer informatie verschaffen over elke nieuwe scanner die geïnstalleerd wordt. Deze informatie zal het landelijk register zware medische apparatuur aanvullen.

Maggie De Block: “Het register geeft een correct beeld van de zware medische apparaten in ons land. Het is een belangrijk instrument om op termijn de stralingsbelasting te verminderen en om ervoor te zorgen dat onderzoeken medische beeldvorming alleen gebeuren als dit echt nodig en verantwoord is.”

In het convenant zijn ook afspraken gemaakt tussen overheid en industrie over het kwaliteitsvol gebruik van de toestellen en over het onderhoud ervan. Deze afspraken maken deel uit van een veel ruimere overeenkomst rond medische hulpmiddelen met beMedTech die de industrie en minister De Block momenteel bespreken.

Planning en voorwaarden

Alle zware medische apparaten in ons land moeten passen in de federale planning of programmatie die is opgesteld door alle betrokken overheden, in overleg met de sector. Die programmatie is in februari 2014 nog uitgebreid voor PET en NMR. De apparaten moeten ook beschikken over de nodige erkenningen en exploitatievergunningen. Het doel is op termijn te komen tot een vermindering van de stralingsbelasting en tot een verantwoord gebruik van onderzoeken medische beeldvorming.

De ziekenhuizen moesten tegen 4 mei 2016 aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid melden welke zware medische apparaten zij gebruiken. Het RIZIV heeft aan elk toestel dat voldoet aan de programmatie- en erkenningsvoorwaarden, een uniek identificatienummer gegeven. Vanaf 1 juni 2016 mogen de ziekenhuizen aan de verplichte verzekering voor geneeskundige zorg, enkel nog die onderzoeken aanrekenen die zijn uitgevoerd met scanners (oa NMR, CT en PET) die in het landelijk register zware medische apparatuur staan én die een nummer hebben gekregen. In de factuur aan het Riziv moeten de ziekenhuizen dat identificatienummer van het toestel vermelden.

In orde brengen

In de praktijk is vastgesteld dat een aantal toestellen zijn  geïnstalleerd zonder dat de regels zijn nageleefd. Het gevolg hiervan is dat ziekenhuizen die niet over de vereiste toelatingen beschikken, scanneronderzoeken niet meer kunnen aanrekenen aan de verzekering noch aan de patiënten. Bovendien zullen ze gecontroleerd worden door de inspectiediensten van het RIZIV dat, desgevallend, de bedragen die in het verleden onverschuldigd werden aangerekend, zal terugvorderen.

Maggie De Block: “Het is nu aan de ziekenhuizen om de situatie zo snel mogelijk in orde te brengen en wel met zo weinig mogelijk hinder voor de patiënten.”

Minister De Block wijst er nog op dat de nieuwe regeling gedragen wordt door de grote meerderheid van de zorgverstrekkers zoals de Belgische Vereniging van Radiologen begin juni liet weten. Zij laakt ook de praktijken van bepaalde ziekenhuizen die hun patiënten aansporen om zich bij het RIZIV te beklagen over het feit dat hun onderzoeken niet kunnen doorgaan, terwijl betrokken ziekenhuizen die onderzoeken uitvoerden met illegale toestellen.