Minister De Block in Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent: “Focus op doorstroom en nieuwe plaatsen”

Geplaatst op 20 november, 2015 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft vandaag het Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent bezocht dat sinds begin oktober van dit jaar volledig operationeel is. In het FPC Gent verblijven geïnterneerden die rechtstreeks vanuit de gevangenis naar de instelling komen.

Maggie De Block: “Het komende jaar zetten we verder in op een menswaardige opvang van geïnterneerden. We willen onder andere een extra eenheid voor vrouwelijke geïnterneerden openen. Daarnaast focussen we op doorstroming waarbij mensen van beveiligde zorg en opvang, naar de gewone zorg gaan.”

Een jaar na de opvang van de eerste patiënt draait het FPC Gent op vrijwel maximale capaciteit. Het centrum vangt enkel mannelijke patiënten op: geïnterneerden die nood hebben aan aangepaste zorg en waarvoor de maatschappij tegelijkertijd hoge beveiliging moet voorzien. De Commissie Bescherming Maatschappij beslist welke personen van de gevangenis naar het FPC Gent gaan.

Momenteel verblijven 248 patiënten in het FPC. Zij worden omringd door 199 zorgverleners, 21 bewakers en ongeveer 80 personen die instaan voor administratie, onthaal, catering enz. De behandeling in het FPC Gent wil het risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten verminderen en achterliggende oorzaken beheersbaar maken of wegnemen.

Integreren in maatschappij

Maggie De Block: “Het doel van deze instelling is de patiënten eerst en vooral in goede, menswaardige omstandigheden opvangen en begeleiden. Daarna willen we hen laten doorstromen naar instellingen met medium beveiliging of naar de reguliere zorg zoals begeleid of individueel wonen zodat deze mensen stilaan opnieuw kunnen functioneren en integreren in de maatschappij.”

Tijdens het bezoek aan het FPC Gent heeft de minister samen met het personeel de start van het centrum geëvalueerd. Het eerste jaar is vooral de dagelijkse werking op punt gesteld. De komende jaren wordt gefocust op het doorstromen van de patiënten en op het maken van meer en goede afspraken met partners.

Het Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent maakt deel uit van algemene uitbouw van de geestelijke gezondheidszorg in ons land de komende jaren.                                                                                                                                                                      …

Maggie De Block: “Kinderen, jongeren én volwassenen moeten de juiste zorg krijgen, op het juiste moment en op de juiste plaats. Voor geïnterneerden betekent dit in de eerste plaats een menswaardige en een aangepaste opvang. Dankzij de goede samenwerking met mijn collega, justitieminister Geens, zullen we in 2016 enkele belangrijke stappen vooruit kunnen zetten.”

Operationeel

Concreet zullen in 2016 twee diensten voor uitbehandelde geïnterneerden operationeel worden: één in Vlaanderen in Bierbeek en één in Wallonië. Het Forensisch Psychiatrisch Centrum Antwerpen en een nieuwe eenheid voor vrouwelijke geïnterneerden zullen de deuren openen. Er zijn ook voorbereidingen getroffen om meer opvang en begeleiding te voorzien voor geïnterneerden buiten de gevangenis en initiatieven die geïnterneerden met een dubbele diagnose (vb mentale handicap en verslaving) opnemen, krijgen extra ondersteuning.

Minister De Block zal er ook voor zorgen dat, in samenwerking met de gemeenschappen, voldoende psychiaters erkenning krijgen als forensisch deskundige “zodat geïnterneerden de best mogelijke, gespecialiseerde zorg krijgen.”