Minister De Block tevreden na begrotingscontrole – ‘Gezondheidszorg is sector waar we het meest in investeren’

Geplaatst op 28 juli, 2017 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, is tevreden met het budget voor gezondheidszorg zoals vandaag aan de ministerraad is voorgelegd. Minister De Block: “De balans is zeer positief: de groeinorm van 1,5% blijft volledig behouden, de gezondheidsindex wordt toegepast en daarbovenop trekken we met deze regering extra middelen uit voor de gezondheidszorg. Op kruissnelheid wordt ruim 150 miljoen euro extra geïnvesteerd. Dat maakt van de gezondheidszorg de sector waar we het meest in investeren, en dat is in de eerste plaats goed nieuws voor onze patiënten én zorgverstrekkers.”

Minister De Block kijkt erop toe dat de eerder gemaakte afspraken binnen de gezondheidszorgverzekering worden nageleefd. Tegelijkertijd past ze de groeinorm voor het berekenen van het begrotingsobjectief voor 2018 in de gezondheidszorg toe. Het budget voor 2018 zal met andere woorden stijgen met 1,5% bovenop inflatie.

De minister wist tijdens het begrotingsconclaaf ook extra budget te verwerven voor nieuwe maatregelen. Zo heeft de regering voor het eerst 22,5 miljoen euro vrijgemaakt voor de terugbetaling van psychologische hulp in de eerste lijn. Voor de sociale akkoorden met de publieke en private federale gezondheidssectoren tot en met 2020 is er in het totaal 100 miljoen euro uitgetrokken, met inbegrip van het bedrag verworven tijdens de vorige begrotingscontrole.
Minister De Block: “Tijdens de thematische ministerraad van 14 mei hebben we ook nog eens 35 miljoen euro vrijgemaakt voor de hervorming van de dringende geneeskundige hulpverlening. Opgeteld komt dat neer op ruim 150 miljoen euro extra voor onze gezondheidszorg eens we op kruissnelheid zitten.”

Sociale Zaken
Ook met het budget voor sociale zekerheid toont minister De Block zich tevreden. Minister De Block: “Alle besparingen zijn het gevolg van positieve maatregelen. We zorgen ervoor dat mensen, ook langdurig zieken, nog de kans krijgen om een zinvolle activiteit uit te voeren zodat ze hun persoonlijke situatie kunnen verbeteren. En met onze eindeloopbaanmaatregel maken we dat mensen die langer willen blijven werken, dat perfect kunnen, ook in een zware job.”