Minister De Block zet alcoholplan verder

Geplaatst op 13 juni, 2018 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, deelt de bezorgdheid van de Hoge Gezondheidsraad over de schadelijke gevolgen van alcohol. Het is goed dat er nu een richtlijn is die mensen doet nadenken over hun alcoholconsumptie. Voor sommige van de beleidsvoorstellen loopt de minister dan weer minder warm, omdat die ook mensen treffen die verantwoord omgaan met alcohol. “Verbieden om te verbieden is niet de oplossing, we moeten vooral het problematisch gebruik aanpakken.”
Om alcoholmisbruik tegen te gaan voert de minister daarom haar federale alcoholplan verder uit en roept ze de deelstaten op om hun verantwoordelijkheid te nemen.

“Ik ben mij zeer goed bewust van de mogelijke nefaste gevolgen van alcohol. Ik ben ze als huisarts vaak genoeg tegengekomen. In mijn beleid zet ik daarom in op de kleine groep Belgen die problematische drinkers zijn. Hen moeten we helpen”, verklaart Maggie De Block. “Maar ik ga niet verbieden om te verbieden, dat haalt nauwelijks iets uit. Niet iedereen die al eens een fles wijn of een pintje koopt in een nachtwinkel is een probleemdrinker of toekomstig alcoholist. We moeten daar ernstig in blijven.”

Na jaren van vergeefse onderhandelingen met de deelstaatregeringen over een coherent alcoholbeleid nam minister De Block in 2017 het heft in eigen handen en stelde ze haar federaal alcoholplan op. Minister De Block: “Het federale niveau neemt zijn verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de eigen acties. Ik vraag aan de deelstaten om hetzelfde te doen, bijvoorbeeld op het vlak van preventie bij jongeren. Enkel wanneer we samenwerken, kunnen we echt een vuist maken.”

Versterkte controles

Ondertussen blijft minister De Block werken aan de uitvoer van het federaal alcoholplan. De aanpassing van de wetgeving op de verkoop van alcohol aan minderjarigen wordt nu bijvoorbeeld op regeringsniveau besproken.  De minister maakte ook al werk van verscherpte controles op de verkoop van alcohol aan minderjarigen. En met succes: in 2017 zijn hier dubbel zoveel boetes voor uitgeschreven.

“Waar het hier echt om draait is de keuze tussen een heuse heksenjacht of het geloof in de eigen verantwoordelijkheid van mensen”, aldus De Block. “Met extra beperkende maatregelen moeten we goed oppassen. Ze kunnen goedbedoeld zijn maar ze schieten vaak hun doel voorbij. Buitenlandse voorbeelden tonen niet noodzakelijk aan dat strengere regels resulteren in minder alcoholmisbruik.”