Ministers De Block en Peeters finaliseren een ontwerp van sociaal akkoord met betrekking tot een meerjarenplan voor de federale gezondheidssectoren

Geplaatst op 09 oktober, 2017 om 00:00

De Minister van Sociale Zaken en de Minister van Werk hebben een ontwerp van sociaal akkoord gefinaliseerd na uitvoerige besprekingen met de vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers van de zorgsector en binnen het mandaat dat de regering beide ministers heeft gegeven. Deze tekst wordt nu overgemaakt aan de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers zodat zij deze ter consultatie kunnen voorleggen aan hun achterban.

Het ontwerpakkoord voorziet een meerjarenplan voor vier jaar over de volgende aspecten: modernisering functieclassificatie, versterking van de tweede pensioenpijler, modern loopbaanbeleid, kwalitatieve maatregelen, een kader voor een algemeen beleid inzake psychologische risico’s en het bevorderen van re-integratie, een sociaal luik bij de hervorming van het ziekenhuislandschap en een aantal aspecten inzake opleiding en tewerkstelling.

Zowel de sociale partners als de ministers hebben bijzonder veel geïnvesteerd om tot dit akkoord te komen, en het resultaat mag er zijn: beide ministers vinden dit een goed akkoord, in het belang van de zorgsector en de mensen die er werken, als bewijs van de grote appreciatie voor het werk dat door alle werknemers in deze sector wordt geleverd. Beide ministers pleiten er dan ook voor om dit akkoord goed te keuren zodat er nog dit jaar kan worden begonnen met de uitvoering ervan.