Mobiliteitsbudget: keuze tussen bedrijfswagen, alternatief vervoer of extra netto

Geplaatst op 27 juli, 2018 om 00:00

Werknemers met een bedrijfswagen kunnen die binnenkort inruilen voor een mobiliteitsbudget. “De werkgever betaalt geen cent extra en de werknemer krijgt geen cent minder. Met deze formule vergroten we de keuze” vertelt minister Maggie De Block (Open Vld).

Een werknemer met een bedrijfswagen of wie daarvoor in aanmerking komt, krijgt jaarlijks een budget ter beschikking. Dit mobiliteitsbudget stemt overeen met de totale kost van hun bedrijfswagen. Deze werknemers kunnen daarmee hun bedrijfswagen inruilen voor een milieuvriendelijke versie, een elektrisch model of een wagen waarvan de CO2 uitstoot maximaal 95g bedraagt met een lage emissienorm.

Met het budget of met wat er van rest, kunnen ze ook alternatieve en duurzame vervoersmiddelen kopen zoals een abonnement op het openbaar vervoer, fiets, deelauto, werkbus, taxi en ook huisvestingskosten als de werknemer verhuist dichter bij het werk. Als dan nog geld overblijft, wordt dat uitbetaald. Daarop hoeft de werknemer alleen 38,07% sociale bijdragen te betalen.

Om recht te hebben op een mobiliteitsbudget moet men voldoen aan enkele voorwaarden. Werkgevers moeten een bedrijfswagenbeleid hebben gedurende minstens 36 maanden. Hierop bestaat een uitzondering voor startende ondernemingen. Werknemers langs hun kant moeten minstens 12 maanden over een wagen beschikt hebben.

“Het mobiliteitsbudget zal bestaan naast de cash-for-car regeling, waarvoor het parlement in maart het licht op groen zette”, licht minister De Block toe. “Met de cash-for-car regeling kunnen werknemers hun bedrijfswagen inruilen voor een licht belaste cashvergoeding. Dat kan tot 700 euro netto per maand opleveren.”

In de praktijk wordt het mobiliteitsbudget zwaarder belast dan de cash-for-carsregeling. “Zo willen we werknemers ertoe aanzetten om over te stappen naar een milieuvriendelijker model in combinatie met een alternatief vervoersmiddel zoals openbaar vervoer of fiets”, besluit De Block.