Mondzorgtraject: remgeldverhoging gaat pas in op 1 juli 2016

Geplaatst op 05 februari, 2016 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, wil mensen aanmoedigen om hun gebit elk jaar te laten controleren. Daarom is in 2015 het mondzorgtraject ingevoerd. Dat traject houdt in dat wie het ene jaar naar de tandarts gaat, het jaar erna minder remgeld betaalt dan wie dat niet doet. Voor mensen die vorig kalenderjaar niet naar de tandarts gingen, stijgt het remgeld dit jaar van 25 naar 40% van het honorarium. Omdat de wettelijke voorbereiding nog even duurt, gaat die geplande remgeldverhoging pas in op 1 juli 2016.

Eind 2014 nam de Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen het ‘mondzorgtraject’ op in het tarievenakkoord 2015-2016. Mensen die in dat traject stappen, engageren zich om hun gebit minstens eenmaal per jaar te laten controleren. En daar worden ze ook voor beloond: voor hen blijft het remgeld behouden op 25% van het honorarium. Mensen die in het ene kalenderjaar daarentegen níet naar de tandarts gaan, betalen het jaar daarop een verhoogd remgeld van 40%.

Voor patiënten met recht op een verhoogde tegemoetkoming liggen die percentages op respectievelijk 10 en 20%. Minister De Block heeft het graag over een dubbele beloning. “Wie elk jaar voor een preventief mondonderzoek naar de tandarts gaan, houdt zijn gebit langer gezond én houdt de rekening bij de tandarts laag!”

Midden 2016

Het mondzorgtraject ging van start op 1 januari 2015. Vanaf dan kreeg iedereen één kalenderjaar de tijd om langs te gaan bij zijn of haar tandarts voor een preventief mondonderzoek. Wie dat deed, betaalt in 2016 nog altijd 25% remgeld bij de tandarts. Mensen die vorig jaar niet langsgingen bij de tandarts, betalen dit jaar 40% uit eigen zak. Of toch vanaf 1 juli, wanneer de wettelijke voorbereiding voor de remgeldverhoging rond is. Tot die datum blijft het persoonlijk aandeel ook voor hen behouden op 25%, daarna betalen zij 40% remgeld. Het traject blijft overigens voortlopen. Wie dit jaar naar de tandarts gaat, betaalt bij een tandartsenbezoek in 2017 25% uit eigen zak. Wie in 2017 op jaarlijkse controle gaat, betaalt bij een tandartsenbezoek in 2018 25% uit eigen zak. Enzovoort.

Wet diverse bepalingen

De wettelijke basis voor de uitrol van het mondzorgtraject wordt geregeld via een maatregel in de wet diverse bepalingen inzake gezondheid. De wet is vandaag goedgekeurd door de ministerraad en gaat nu voor advies naar de Raad van State.