Naar een beter gestroomlijnde ziekenhuisnoodplanning

Geplaatst op 08 juli, 2016 om 00:00

Maggie De Block, federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en haar acht collega’s van de deelstaten werken verder aan de harmonisering van de ziekenhuisnoodplanning in ons land. Daarover maakten ze afspraken tijdens de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 27 juni 2016. Tijdens diezelfde IMC werd ook een pakket andere maatregelen goedgekeurd, onder meer rond de eliminatie van mazelen en rubella, de uitbouw van de geestelijke gezondheidszorg en de financiering van de opleidingen rond e-Gezondheid. Ziekenhuisnoodplanning De federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten zullen de noodplanning van de ziekenhuizen in ons land beter op elkaar afstemmen. Daartoe hebben ze een gemeenschappelijke verklaring ondertekend tijdens de IMC Volksgezondheid van vorige week. De bevoegdheden op het vlak van de ziekenhuisnoodplanning zijn verspreid over de verschillende beleidsniveaus in ons land. Om ervoor te zorgen dat die noodplanning nog beter en efficiënter kan verlopen, wordt er nu een protocolakkoord uitgewerkt. Er komen onder andere een uniform ziekenhuisnoodplan en een draaiboek voor rampoefeningen in ziekenhuizen. Een Risk Management Group zal ook aanduiden op welke punten extra coördinatie noodzakelijk is. Projecten rond rampenmanagement die al eerder zijn opgestart, zoals het opzetten van een uniform registratiesysteem van slachtoffers, lopen uiteraard verder. Alle ziekenhuizen in ons land beschikken over een noodplan. Daarin staan de procedures omschreven om een plotse toestroom aan patiënten efficiënt op te vangen zonder dat de zorg voor al opgenomen patiënten in het gedrang komt. Een noodplan kan in werking treden bij grote ongevallen binnen (bijv. stroompanne, chemisch ongeval, ziekenhuisbacterie…) of buiten het ziekenhuis (bijv. kettingbotsing, overstroming, aanslag…). Mazelen en rubella De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid gaf vorige week ook groen licht voor de verlenging met vijf jaar van het ‘Actieplan voor de eliminatie van mazelen en rubella in België’. De doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie om mazelen en rubella tegen 2015 te elimineren in Europa werd nog niet bereikt, ook niet door ons land. Daarom keurde de IMC Volksgezondheid vorige week het vernieuwde Actieplan 2016-2020 goed. Dat plan bouwt verder op eerder genomen maatregelen maar bevat ook enkele nieuwe acties, die specifiek inspelen op nieuwe uitdagingen zoals de migratiecrisis. De verschillende maatregelen zijn onder te verdelen in vier categorieën: vaccinatie, surveillance, informatie en coördinatie. Een virus is geëlimineerd als het niet langer lokaal worden overgedragen en als ingevoerde gevallen van het virus automatisch uitdoven door de collectieve immuniteit van de bevolking. Geestelijke gezondheidszorg De zorgcircuits voor volwassenen in de geestelijke gezondheidszorg, de zogenaamde ‘netwerken artikel 107’, worden verder uitgebreid. De IMC Volksgezondheid keurde de financiering van twee nieuwe projecten goed, voor de regio Mechelen-Duffel en voor de regio Luxemburg. Beide projecten kunnen rekenen op een budget vanuit de federale overheid van 762.000 euro op jaarbasis, van 1 juli 2016 tot eind 2018. De IMC nodigt verder de regio Waals-Brabant uit om zijn projectvoorstel af te werken, om zo te komen tot een divers aanbod van geestelijke gezondheidszorg in heel België. Het wegwerken van de blinde vlekken in het geografische aanbod van zorgnetwerken en -circuits is opgenomen als doelstelling in het federale regeerakkoord. Daarnaast wil de IMC de totale zorgbehoeften in de geestelijke gezondheidszorg in kaart brengen, en dat op de verschillende zorgniveaus: de eerste lijn, het mobiele, het ambulante en het residentiële aanbod. Daartoe gaf ze de opdracht aan de interkabinettenwerkgroep geestelijke gezondheidszorg om een studievraag voor het Federaal Kenniscentrum voor te bereiden.  Opleidingen e-Gezondheid De cofinanciering door het Riziv van de opleidingen rond e-Gezondheid wordt verlengd met één jaar. De gemeenschappen en gewesten kunnen net als vorig jaar rekenen op samen maximum één miljoen euro federale steun voor de organisatie van navormingen. Om in aanmerking te komen voor cofinanciering, moet een navormingsproject eerst een positieve evaluatie krijgen voor 2015. Om het gebruik van e-Gezondheidsdiensten op het terrein aan te moedigen, zette de IMC Volksgezondheid vorig jaar haar schouders onder de praktische opleidingen voor praktijkvoerende zorgverstrekkers. Minister De Block reserveerde één miljoen euro van het Riziv-budget 2015 voor de cofinanciering hiervan, de overige financiering en de organisatie van de e-navormingsacties vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenschappen en de gewesten. De bedoeling van de praktische vormingen is om huisartsen en andere zorgverleners kennis te laten maken met de verschillende actoren binnen e-gezondheid (bijv. het Intermed, Vitalink, BruSafe…), de diensten van het eHealth-platform (bijv. eHealthBox, certificaten…) en de elektronische netwerken voor het uitwisselen van gegevens (bijv. MyCareNet, elektronisch voorschrift…). De organisatie van opleidingen rond e-Gezondheid, onder meer navormingen voor praktijkvoerende zorgverleners, is een van de actiepunten uit het Actieplan e-Gezondheid. Authenticatie mobile health Om de privacy en de veiligheid van gegevens te garanderen bij het gebruik van mobiele toepassingen in de gezondheidszorg, zal een patiënt zich eenmalig moeten identificeren. Dat kan op twee manieren: ofwel via een app die een paswoord genereert dat een halve minuut geldig is, ofwel via een paswoord dat per sms wordt opgestuurd. (In beide gevallen is er een eenmalige lezing van de eID nodig.) Daarna kan de patiënt zich aanmelden in de app via een zelfgekozen gebruikersnaam en paswoord. Beide procedures worden vandaag al ondersteund door Fedict, de Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie.