NAKENDE EXECUTIE PROFESSOR DJALALI – Resolutie

Geplaatst op 04 december, 2020 om 09:00

De voltallige Kamer stemde op 3 december jl. over de resolutie betreffende de nakende executie van professor Djalali.

 

Maggie : “We moeten er alles aan doen opdat er geen uitvoering van het doodsvonnis zou gebeuren en dat er gratie aan de professor verleend wordt. Zoals we allen weten werd de professor na een schijnproces veroordeeld tot de doodstraf. Recente foto’s van hem tonen ook aan dat hij slecht behandeld wordt in de Iraanse gevangenis. Het is van het allergrootste belang dat ieder op elk niveau doet wat mogelijk is om de uitvoering van de straf te verhinderen. Daarom ook heeft de conferentie van de voorzitters beslist om deze resolutie bij hoogdringendheid te behandelen. Het is belangrijk dat we een tekst aannemen die de goedkeuring van iedereen geniet. Diplomatie in dit dossier zeer belangrijk, we moeten de dialoog openhouden. Het belangrijkste doel is de professor vrij te krijgen zodat hij herenigd kan worden met zijn gezin.”

 

In de resolutie wordt aan de Belgische regering gevraagd om er bij de Iraanse autoriteiten voor te pleiten om in geen geval over te gaan tot een executie van professor Djalali, maar om er voor te pleiten om hem gratie te verlenen. Ook werd gevraagd om samen met Zweden er opnieuw bij de Iraanse regering op aan te dringen dat professor Djalali onmiddellijk en onvoorwaardelijk wordt vrijgelaten.

De resolutie werd goedgekeurd door de Kamer.

Klik hier voor de tekst van de resolutie –> Resolutie Djalali