Nettoloon van 850.000 werknemers stijgt op 1 augustus dankzij sociale en fiscale werkbonus

Geplaatst op 03 juli, 2015 om 00:00

Het nettoloon van zo’n 850.000 werknemers stijgt op 1 augustus 2015 omdat zij minder sociale en fiscale lasten zullen moeten betalen. De  “sociale werkbonus” geldt voor mensen met een minimum of laag loon. Tegelijkertijd gaat voor hen ook de “fiscale bonus” in voege. Resultaat van de sociale en fiscale bonus samen is dat de minimum- en de laagste nettolonen stijgen. De regering legt hiervoor jaarlijks 127 miljoen euro op tafel.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken: “We verhogen de minimum- en laagste inkomens om mensen aan te zetten werk boven een uitkering te kiezen. Werken en bijdragen aan de maatschappij stimuleert de eigenwaarde van een mens.”

De sociale en fiscale werkbonus samen zorgen ervoor dat werknemers met een minimumlonen of laag loon, op het einde van de maand netto meer krijgen.

Algemeen genomen gaat het om de nettolonen tussen 1272 en 1547,4 euro. De laagste lonen krijgen meest extra.

De minimumlonen van 1272 euro stijgen naar 1291 euro of met 19 euro per maand .

Het nettoloon van de werknemers die momenteel tot 1547,4 euro per maand verdienen, stijgt naar 1550,8 euro of met 3 euro per maand.

Johan Van Overtveldt, minister van Financiën: “Deze maatregel komt bovenop eerdere belastingsverlagingen zoals de verhoging van de forfaitaire aftrek voor beroepskosten. Naast de verhoging van de sociale minima, maken we werken lonend en verkleinen we de werkloosheidsval.”

Kris Peeters, minister van Werk: “De indexsprong versterkt de competitiviteit van onze ondernemingen, maar heeft tegelijk een invloed op de koopkracht van de werknemers met lage lonen. Daarom beslisten we de indexsprong voor de lage lonen te compenseren door middel van een hogere werkbonus. “

“Met de gelijktijdige optrekking van de werkbonus, de forfaitaire beroepskosten en de brutolonen via de loonmarge, beschermen we de koopkracht voor hen nu maximaal.”

De maatregel staat in de programmawet die op 1 juli 2015 gestemd is in het parlement. De ministerraad heeft vandaag groen licht gegeven voor een koninklijk besluit over de wet.