Nieuw concurrentiemechanisme moet prijzen van geneesmiddelen verder doen dalen

Geplaatst op 05 december, 2017 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, voert vanaf 1 januari 2018 een nieuw terugbetalingsmechanisme in dat de prijzen van geneesmiddelen sneller zal doen dalen. Twee jaar na verloop van het patent van een geneesmiddel wordt de terugbetaling beperkt tot de producten die binnen de vork van “goedkoopste geneesmiddelen” vallen. Daardoor komt er 38 miljoen euro per jaar vrij om te investeren in innovatie, in het voordeel van de patiënt.

Minister De Block: “Dit nieuwe concurrentiemechanisme zal voor extra prijsdalingen zorgen, en dat is in het voordeel patiënt en overheid. Het geld dat we daarmee uitsparen als overheid, zullen we investeren in innovatieve behandelingen om patiënten nog beter te kunnen helpen.”

De maatregel, die vandaag is goedgekeurd in de Commissie Volksgezondheid, past binnen de filosofie van het Toekomstpact voor de patiënt met de farmaceutische industrie. Minister De Block en de industrie sloten dit pact in juli 2015.

Maximumprijs

Na de invoer van de patent cliff in 2016 zorgt minister De Block met dit nieuwe mechanisme opnieuw voor extra prijsconcurrentie. De patent cliff houdt in dat de prijs voor een geneesmiddel dat niet langer onder patent staat, ineens sterkt daalt in plaats van via opeenvolgende prijsdalingen. Nu wordt de terugbetaling bovendien beperkt tot die geneesmiddelen met het statuut van “goedkoopst geneesmiddel”.

De farmaceutische firma’s krijgen drie maanden de tijd om de prijs van een geneesmiddel binnen de vork van “goedkoopste geneesmiddelen” te brengen. Slagen ze daar niet in, dan wordt de terugbetaling van het betreffende geneesmiddel stopgezet. Dat gebeurt evenwel niet meteen: de terugbetaling blijft nog drie maanden extra lopen. Dit om artsen voldoende tijd te geven hun patiënten te informeren en om andere firma’s de kans te geven hun productiecapaciteit op te krikken indien nodig.

Zorgverstrekkers

Het Riziv zal de zorgverleners tijdig meer in detail inlichten over de nieuwe maatregel.

Toekomstpact voor de patiënt

Het pact steunt op vier pijlers:

1. Toegankelijkheid: de patiënt sneller toegang geven tot innovatieve therapieën en tegelijkertijd zijn of haar geneesmiddelenfactuur verlagen.
2. Groei en innovatie: er onder andere voor zorgen dat ons land koploper blijft op het vlak van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.
3. Deontologie
4. Budgettaire voorspelbaarheid en duurzaamheid: er wordt een reeks afspraken gemaakt waardoor de industrie de inkomsten van de komende jaren op voorhand beter kan inschatten en zich zo beter kan voorbereiden.

Volgende punten van het pact zijn al gerealiseerd of treden binnenkort in werking:
– Veiligheidsmarge of geneesmiddelensupplement: het supplement dat de patiënt betaalt voor een terugbetaald geneesmiddel, bovenop het remgeld, bedraagt maximaal 5 in plaats van 10,8 euro.
– Weesgeneesmiddelen: België heeft een intentieverklaring ondertekend met Nederland, Oostenrijk en Luxemburg over weesgeneesmiddelen. De vier landen hebben besloten om samen te onderhandelen met farmaceutische bedrijven over de terugbetaling van dure weesgeneesmiddelen. Sindsdien hebben nog meer Europese landen, waaronder Denemarken en Bulgarije, informatie gevraagd over de samenwerking.
– Beschikbaarheid van geneesmiddelen: in overleg met de apothekers en met de farmaceutische sector wordt gewerkt aan een “realtime” systeem om de onbeschikbaarheid van geneesmiddelen te beperken.
– Deontologie, maximale transparantie: de farmaceutische bedrijven hebben afgesproken dat ze maximaal transparant zullen zijn over hun relaties met gezondheidswerkers en organisaties, bijv. over schenkingen aan patiëntenorganisaties of steun in het kader van een opleiding voor gezondheidszorgbeoefenaars. Deze transparantieplicht is sinds 23 juni 2017 juridisch verankerd en alle informatie wordt gepubliceerd op het platform beTransparent.
– Doorstart biosimilairen: biosimilairen zijn kopieën van originele, biologische geneesmiddelen met gelijkaardige therapeutische waarde, maar een lagere productiekost. Via een convenant tussen overheid, de farmaceutische industrie en de medische sector engageert deze laatste zich om meer biosimilars in plaats van de originele biologische geneesmiddelen te gebruiken in de Belgische ziekenhuizen. Het convenant is ondertekend op 7 januari 2016.