Nieuw paramedisch beroep helpt oogzorg scherpstellen

Geplaatst op 05 april, 2019 om 16:22

Om de kwaliteit van oogzorg te verbeteren voor de burger, creëert minister van Volksgezondheid Maggie De Block een nieuw paramedisch beroep: de orthoptist-optometrist. Oogmetingen worden op die manier wettelijk geregeld, waardoor er controles op kunnen gebeuren én patiënten hun rechten kunnen afdwingen.

Niets zo vervelend als een verkeerd geregelde bril of fout afgestelde lenzen. Een correct uitgevoerde oogmeting is de beste manier om dat te voorkomen, maar de kwaliteit van metingen kan onderling sterk verschillen. Dat bleek eind vorig jaar bijvoorbeeld nog uit een praktijktest van de Nederlandse Consumentenbond.

Grijze zone
Ook in ons land is de kwaliteit van oogmetingen niet gegarandeerd voor de burger. Wettelijk gezien mogen vandaag enkel oogartsen en orthoptisten (na delegatie door een oogarts) oogmetingen uitvoeren en contactlenzen aanpassen, maar in de praktijk voeren ook optometristen en opticiens deze handelingen uit. Zij doen dat te goeder trouw maar hebben niet altijd de nodige vorming genoten. Omdat er geen wettelijke regeling is, kan de FOD Volksgezondheid bovendien geen controles uitvoeren. Het gevolg is dat de burger die “brilt” geen garanties heeft over de kwaliteit van de oogzorg die hij of zij ontvangt.

Aan die onzekerheid maakt minister van Volksgezondheid Maggie De Block nu een einde. Met de orthoptist-optometrist komt er een nieuw paramedisch beroep dat bepaalde handelingen (bijv. oogmetingen) autonoom zal mogen uitvoeren. Het gaat over een uitbreiding van het beroep van orthoptist met nieuwe bekwaamheden en nieuwe taken. Via een aanpassing van de opleiding zullen ze daartoe voorbereid worden.

Verbetering voor de burger
Voor de burger betekent dit een belangrijke verbetering: hij krijgt garanties over de kwaliteit van oogzorg en kan zijn rechten als patiënt afdwingen. Vandaag is dat laatste niet mogelijk als bijvoorbeeld een opticien de meting uitvoert, aangezien het niet over een officieel gezondheidszorgberoep gaat.

Ook voor de zorgverleners is dit een grote stap vooruit. De orthoptisten zien hun beroep gemoderniseerd worden en zullen een aantal handelingen autonoom mogen stellen, naast de taken die oogartsen delegeren. Oogartsen krijgen dan weer ondersteuning in de eerste lijn voor bepaalde handelingen, waardoor ze zelf meer tijd kunnen besteden aan complexe oogzorg en hun competenties dus optimaal kunnen benutten.

Verwijsplicht
In bepaalde gevallen zijn orthoptisten-optometristen verplicht om mensen te verwijzen naar een oogarts. Dat is bijvoorbeeld het geval bij iemand jonger dan 16 jaar of bij vermoedens van een oogaandoening.

Overgangsregeling
Opticiens die vandaag oogmetingen uitvoeren of lenzen aanpassen, zullen dit mogen blijven doen als ze kunnen aantonen over de juiste competenties te beschikken.

Het KB dat dat de opleidingsvereisten en het takenpakket van dit nieuwe paramedische beroep vastlegt, wordt deze maand gepubliceerd en treedt tien dagen na publicatie in werking.