Nieuw paramedisch beroep van ‘mondhygiënist’ moet mond- en tandzorg toegankelijker helpen maken

Geplaatst op 30 maart, 2018 om 00:00

Om de mond- en tandzorg voor mensen te verbeteren voorziet minister van Volksgezondheid in een nieuw paramedisch beroep: de mondhygiënist. Het Koninklijk Besluit over de uitoefening van dit beroep is vandaag, 30 maart 2018, verschenen in het Staatsblad. Momenteel volgen zo’n 350 studenten in Gent, Leuven en Limburg een opleiding tot mondhygiënist.

Maggie De Block: “Mond- en tandproblemen zijn niet alleen erg vervelend, ze kunnen ook nefast zijn voor iemands algemene gezondheid. Preventie is met andere woorden cruciaal, en daar zetten we prioritair op in met dit nieuwe beroep. Mondhygiënisten zullen autonoom preventieve mond- en tandzorg kunnen toedienen, en ze zullen ook bepaalde taken kunnen uitvoeren in opdracht van een tandarts. Als je weet hoelang mensen soms moeten wachten op een afspraak bij de tandarts is dit zeker geen overbodige luxe.”

Takenpakket

Mondhygiënisten zullen een aantal preventieve handelingen autonoom kunnen uitvoeren, zoals het evalueren van iemands mondhygiëne, het geven van mondzorgadvies, het opstellen van een preventief zorgplan en het professioneel reinigen van iemands tanden.

Daarnaast zullen ze bepaalde voorbereidende en preventieve handelingen mogen uitvoeren in opdracht van een tandarts. Het gaat bijvoorbeeld over het verwijderen van tandsteen, het polijsten van het tandworteloppervlak, het verwijderen van hechtingen, het bedienen van medische beeldvormingsapparaten. Bij deze handelingen is een nauwe samenwerking met de delegerende tandarts noodzakelijk.

Kwetsbare patiënten

Met de introductie van de mondhygiënist wil minister De Block de mond- en tandzorg ook toegankelijker maken voor kwetsbare groepen. Oudere patiënten die al dan niet in een woonzorgcentrum verblijven of mindervalide personen in thuisvervangende instellingen bijvoorbeeld hebben het vandaag vaak moeilijk om de weg naar mond- en tandzorg te vinden. Die drempel kan de mondhygiënist helpen wegnemen.

Ook binnen de Centra voor Leerlingenbegeleiding kunnen mondhygiënisten een rol spelen. Ze kunnen tandproblemen vroegtijdig opsporen en leerlingen indien nodig doorsturen naar een tandarts of de tandarts-specialist. 

Opleiding

Voor een erkenning als mondhygiënist is een bacheloropleiding nodig met duidelijke criteria op het vlak van theorie en praktijk. De opleiding omvat een stage van minimum 600 uur. Twee hogescholen bieden al een bacheloropleiding in de mondzorg aan: Arteveldehogeschool in Gent en Hogeschool UC Leuven-Limburg. De opleiding ging er in 2016 van start. Momenteel zitten zo’n 220 studenten in hun eerste en 130 studenten in hun tweede jaar.

De tweedejaarsstudenten beginnen binnenkort aan hun stage. Zij zullen, zoals omschreven staat in het nieuwe KB, bepaalde handelingen in de mond van patiënten mogen uitvoeren onder supervisie van een tandarts.

Wettelijke aanpassingen

Het koninklijk besluit van 28 maart 2018 legt de beroepstitel, de erkenningscriteria en de handelingen van de mondhygiënist. Het is gebaseerd op het advies van Federale Raad voor de Paramedische Beroepen en de Technische Commissie voor de Paramedische Beroepen.

Eerder breidde minister De Block al de lijst van paramedische beroepen uit met “mond- en tandzorg” en schreef ze in de wet op de gezondheidszorgberoepen de mogelijkheid in voor tandartsen om bepaalde zorgtaken te delegeren naar een verpleegkundige of naar een paramedicus in de mond- en tandzorg.