Nieuwe directeur-generaal Gezondheidszorg bij Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

Geplaatst op 21 december, 2016 om 00:00

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid krijgt in februari 2017 een nieuwe directeur-generaal gezondheidszorg, Pedro Facon. Hij vervangt de huidige directeur-generaal Christiaan Decoster die met pensioen gaat. Pedro Facon (35) is momenteel kabinetschef gezondheidszorg bij Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Gezondheidszorg.

Maggie De Block: “Pedro heeft samen met zijn ploeg een aantal belangrijke hervormingen in de startblokken gezet die ervoor moeten zorgen dat onze gezondheidszorg ook in de toekomst nog van grote kwaliteit en toegankelijk is.”

Pedro Facon heeft een masterdiploma politieke wetenschappen (KULeuven) en specialiseerde in overheidsmanagement en audit. Hij was onderzoeker aan het Instituut voor de Overheid (KUL), adviseur strategie en organisatie bij het RIZIV en sinds oktober 2014 kabinetschef Gezondheidszorg bij minister De Block.

Bert Winnen (57) wordt de nieuwe kabinetschef Gezondheidszorg bij minister De Block. Bert Winnen is arts gespecialiseerd in anesthesie, reanimatie en urgentiegeneeskunde en gediplomeerde in ziekenhuisbeleid en -management. Hij werkte op de dienst Spoedgevallen van het Gasthuisbergziekenhuis Leuven, op de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en op het RIZIV achtereenvolgens op de dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, de Dienst geneeskundige verzorging medische directie. Sinds 2009 was hij voorzitter van het college geneesheren-directeurs van het RIZIV tot hij in oktober 2014 adjunct-kabinetschef Gezondheidszorg werd bij minister De Block.