Nieuwe jas voor technoloog medische beeldvorming, extra kwaliteitsgarantie voor patiënt

Geplaatst op 15 februari, 2018 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de wetgeving voor het paramedisch beroep ‘technoloog medische beeldvorming’ gemoderniseerd. Daarmee speelt ze in op de technologische evoluties binnen de sector. Het vorige koninklijk besluit was meer dan 20 jaar oud.

De technoloog medische beeldvorming (TMB) vormt de schakel tussen de patiënt en de technologie. In opdracht van de arts maakt hij of zij medische beelden van hoge kwaliteit, met oog voor de noden van de patiënt en voor stralingsbescherming. Op basis van die beelden stelt de arts vervolgens een diagnose. Op dit moment zijn er 2.869 erkende technologen medische beeldvorming aan de slag in ons land.

Minister De Block: “De wetgeving voor technologen medische beeldvorming is al 20 jaar dezelfde, maar de technologie stond in die tijd allesbehalve stil. Met dit nieuwe KB moderniseren we het wetgevend kader, anticiperen we op toekomstige ontwikkelingen, en vooral: versterken we de functionele autonomie van dit belangrijke paramedische beroep. Technologen medische beeldvorming krijgen meer duidelijkheid over de handelingen die ze mogen stellen, en dankzij de geüpdatete voorwaarden krijgen patiënten de garantie op de best mogelijke begeleiding.”

Autonome rol
De wereld van de medische beeldvorming kent een snelle technologische evolutie. Het nieuw koninklijk besluit van 22 december 2017 komt hieraan tegemoet. De technoloog medische beeldvorming krijgt een duidelijke autonome rol binnen een welomlijnd kader. Voorbeelden van de taken die een TMB kan uitvoeren zijn:

  • niet-invasieve metingen van de parameters van de verschillende functiesystemen (o.a. meten van de bloeddruk, aansluiten van een ECG-apparaat…);
  • veiligheidsinterviews: vooraleer een onderzoek aan te vatten wordt gevraagd naar condities waarbij het radiologisch onderzoek voor de patiënt potentieel gevaarlijk kan zijn of niet veilig kan uitgevoerd worden (allergieën voor contrastmiddelen, nierinsufficiëntie, MRI-incompatibele materialen, zwangerschap…);
  • het correct positioneren van de patiënt: dit is essentieel voor de kwaliteit van het onderzoek of de behandeling;
  • optimaliseren van de beelden: instellen van de correcte dosisparameters voor een klinisch relevante beeldkwaliteit;
  • aanpassen van evidence-based standaardprocedures aan de individuele noden van de patiënt.

De handelingen die een arts kan delegeren aan een technoloog medische beeldvorming worden ook verduidelijkt, bijv. radiotherapie, hadrontherapie of bepaalde echografische onderzoeken.

Breed gedragen
Het nieuwe koninklijk besluit van 22 december 2017 komt in de plaats van het KB van 28 februari 1997. Het houdt rekening met de adviezen van de Federale Raad voor Paramedische Beroepen en de Technische Commissie voor de Paramedische Beroepen en is opgesteld in overleg met experten uit de sector en de scholen die de opleiding organiseren. Op 22 januari 2018 is het in het Belgisch Staatsblad verschenen.