Nieuwe lastenverlagingen voor de eerste aanwervingen

Geplaatst op 09 december, 2016 om 00:00

De Ministerraad heeft deze ochtend nieuwe lastenverlagingen goedgekeurd voor de 6 eerste aanwervingen in een onderneming.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “Kleine, groeiende ondernemingen helpen om de stap te zetten naar bijkomende aanwervingen en hun competitiviteit versterken, dat is wat we willen bereiken met deze maatregel. De werkgeversbijdragen verminderen reeds voor alle werkgevers dankzij de tax-shift.  Door de versterking van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen, worden deze bijdragen gedurende de eerste twee jaren bijkomend verminderd met 1050 EUR per kwartaal. De bijdragen worden zo quasi tot nul herleid.”

Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, is tevreden: “Na de historische afschaffing en verlaging van sociale bijdragen die beslist werden in de taxshift, tonen wij dat wij nog verder willen en kunnen gaan. Daarbij hebben wij maar 1 ding voor ogen: jobs. Deze nieuwe vrijstellingen hebben tot doel de ondernemingen te helpen jobs te creëren, en dus economische activiteit”.

We herinneren ons dat de minister eerst een maatregel van formaat had genomen in het kader van de taxshift: geen voornaamste sociale werkgeversbijdragen voor het leven op de eerste aanwerving in de komende 5 jaar. Dat resulteerde in een toename met 27% van het aantal nieuwe werkgevers in het eerste semester van 2016 (of 3.406 nieuwe werkgevers). Daarnaast werden de bestaande voordelen voor de 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de aanwerving verschoven naar respectievelijk de 2de tot de 6de aanwerving, wat dus een versterking van deze verminderingen veroorzaakte.

Vandaag werden dus bijkomende toegenomen verminderingen voor de 3de tot de  6de werknemer gevalideerd door de Ministerraad. Het gaat ook om een harmonisering van de bedragen voor de 3de tot de 6de aanwerving vanaf 1 januari 2017.

Als we de huidige situatie die van kracht is sinds de taxshift vergelijken met deze nieuwe verminderingen, gaat om een extra besparing van 15.900 € voor een onderneming die zes voltijdse werknemers aanwerft vanaf 1 januari 2017.

Hieronder vindt u de gedetailleerde cijfers:

 

Bedragen van de verminderingen in 2016 naar aanleiding van de taxshift

 

Type5 kwartalen4 volgende kwartalen4 laatste kwartalen
DGV 1ste werkn.0 bijdrage0  bijdrage0 bijdrage
DGV 2de werkn.1550 EUR/ kwart.1050 EUR/ kwart.450 EUR / kwart.
DGV 3de werkn.1050 EUR/ kwart.450  EUR / kwart.450 EUR/ kwart.
DGV 4de werkn.1050 EUR/ kwart.450  EUR / kwart.0 EUR
DGV 5de werkn.1000 EUR/ kwart.400 EUR / kwart.0 EUR
DGV 6de werkn.1000 EUR/ kwart.400 EUR / kwart.0 EUR

 

Bedragen van de nieuwe verminderingen voor 2017

 

Type5 kwartalen4 volgende kwartalen4 laatste kwartalen
DGV 1ste werkn.0 bijdrage0 bijdrage0 bijdrage
DGV 2de werkn.1550 EUR/ kwart.1050 EUR/ kwart.450 EUR / kwart.
DGV 3de werkn.1050 EUR/ kwart.1050 EUR/ kwart.450 EUR/ kwart.
DGV 4de werkn.1050 EUR/ kwart.1050 EUR/ kwart.450 EUR/ kwart.
DGV 5de werkn.1050 EUR/ kwart.1050 EUR/ kwart.450 EUR/ kwart.
DGV 6de werkn.1050 EUR/ kwart.1050 EUR/ kwart.450 EUR/ kwart.