Nieuwe regeling voor patiënten die lijden aan fibromyalgie en chronischevermoeidheidssyndroom

Geplaatst op 08 januari, 2017 om 00:00

Vanaf 1 januari 2017 geldt een nieuwe regeling voor de kinesitherapie-verstrekkingen voor patiënten die lijden aan fibromyalgie en aan chronischevermoedheidssyndroom (CVS).

Volgens de nieuwe regeling hebben de patiënten bij aanvang van de ziekte recht op 18 behandelingen die 45 minuten duren en die aan een hoger tarief worden terugbetaald dan normale kinesitherapiebehandelingen.

Een huisarts of specialist kan daarna bijkomende onderhoudssessies van elk 30 minuten voorschrijven voor aansluitende pathologieën. Deze sessies worden dan aan het normale, lagere tarief terugbetaald.

De nieuwe regeling is uitgewerkt door het RIZIV en door de Technische Raad van de Kinesitherapie in overleg met de universiteiten.

Basis voor de regeling zijn wetenschappelijke studies die vaststellen dat cvs- en fibromyalgiepatiënten meest baat hebben bij 10 tot 12 sessies van 45 in de plaats van 30 minuten bij aanvang van de ziekte, gevolgd door onderhoudsbeurten. De nieuwe regeling in ons land gaat tot 18 aanvankelijke sessies van 45 minuten.

Tot eind 2016 konden cvs- en fibromyalgiepatiënten een voorschrift krijgen voor 60 kinesitherapiebehandelingen van 30 minuten. Uit cijfers van het RIZIV blijkt dat deze patiënten per jaar gemiddeld 40 kinesitherapiebehandelingen gebruiken.

De meerkost voor 40 behandelingen volgens de nieuwe regeling (18 sessies van 45 minuten plus 22 van 30 minuten) bedraagt tussen 23,02 en 25,98 euro per patiënt op jaarbasis. Deze bedragen tellen uiteraard ook voor de maximumfactuur. Eens dit maximum bereikt is, draagt de patiënt niks meer bij aan voorgeschreven medische zorgen.

De keuze voor de nieuwe regeling zorgt ervoor dat in het betreffende domein een besparing van 4 miljoen euro wordt doorgevoerd. Dankzij dergelijke besparingen kan onder andere geïnvesteerd worden in behandelingen die levensreddend of-verlengend zijn of die de kwaliteit van het leven van de patiënt grondig verbeteren.