Nieuwe voorzitter voor Federale overheidsdienst Volksgezondheid

Geplaatst op 23 december, 2016 om 00:00

De ministerraad heeft vandaag, 23 december 2016, Tom Auwers (48) aangeduid als nieuwe voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Hij volgt Christiaan Decoster op die met pensioen gaat en de functie van voorzitter ad interim uitoefende.

 Tom Auwers neemt vanaf 1 februari 2017 zijn functie op. Tot op heden was hij directeur-generaal Strategie en Internationale Relaties bij de FOD Sociale Zekerheid. Hij is experimenteel psycholoog (KULeuven) en heeft een aanvullend diploma van de Vlerick School voor Management en een specialisatie interne audit aan de Universiteit Antwerpen Management School.

Na een academische start aan de Vlerick School en het Leuvense Instituut voor de Overheid werkte Auwers achtereenvolgens als adviseur bij Vlaams minister van Begroting en Gezondheidszorg Wivina Demeester en als expert en vervolgens kabinetschef bij minister van Ambtenarenzaken Luc Vanden Bossche ten tijde van de Copernicushervorming

Tom Auwers was betrokken bij  de omvorming van de federale ministeries tot federale overheidsdiensten en de invoering van het federale mandaatsysteem en het efficiëntieprogramma Optifed. Momenteel stuurt hij de redesign binnen de FOD Sociale Zekerheid aan.

Tom Auwers is bestuurslid van de Vlaamse vereniging voor Bestuurskunde die de prijs overheidsmanager van het jaar uitreikt.

De FOD Volksgezondheid telt ongeveer 1300 medewerkers. Deze overheidsdienst is verantwoordelijk voor onder andere de ziekenhuisfinanciering, zorgberoepen, crisismanagement, normering inzake voedselveiligheid en productnormering  en maritiem milieu.