Nieuws

‘Terugbetaling van psychologische hulp voor jong en oud’

Min-achttienjarigen en vijfenzestigplussers krijgen een bezoek aan de klinisch of orthopedagoog terugbetaald. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block beslist. “Iedereen verdient toegang tot laagdrempelige psychologische zorg, jong en oud. Dat brengen we vandaag in orde”, aldus minister De Block. Een jaar geleden startte…

Lees meer

Triagecentra vanaf maandag financieel ondersteund

Vanaf morgen, maandag 23 maart, wordt een soepel administratief en financieel kader ingevoerd voor de triagecentra voor Covid 19 patiënten. De zorgverleners in die centra kunnen zich zo voor de volle 100% focussen op de zorg voor patiënten. Het RIZIV heeft deze regeling uitgewerkt samen…

Lees meer

Coronavirus: versterkte maatregelen

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, van dinsdag 17 maart is besloten tot aanvullende maatregelen. Enerzijds zijn deze maatregelen gebaseerd op de evolutie van de verspreiding van Covid-19 in België. Anderzijds vloeien ze voort uit de nieuwe conclusies en aanbevelingen van CELEVAL (Evaluatiecel)…

Lees meer

Covid-19: artsen krijgen vergoeding voor telefonisch consult

Artsen krijgen een vergoeding voor telefonische consulten in het kader van de Covid-19-crisis. Ze kunnen €20 aanrekenen voor de telefonische triage van mensen die mogelijk besmet zijn met Covid-19 en voor telefonische consulten met andere patiënten in het kader van de continuïteit van zorg. Dat…

Lees meer