Nieuws

Beter sociaal statuut voor de artsen-specialisten in opleiding

Vandaag heeft fractievoorzitster Maggie De Block haar wetsvoorstel om het statuut van de artsen-specialisten in opleiding te verbeteren toegelicht in de commissie Sociale Zaken.   Maggie De Block : “Artsen-specialisten in opleiding hebben momenteel een sui generis statuut.  Zo vallen zij slechts gedeeltelijk onder het…

Lees meer

Een pan-Europees engagement voor een sterke gezondheid

    “Ondanks herhaalde waarschuwingen over een pandemie, was de wereld niet voorbereid toen de coronacrisis eind 2019 voor het eerst opdook.” Dat is de belangrijkste conclusie van de pan-Europese Monti-commissie waar Maggie De Block lid van was. “Het is van vitaal belang dat we…

Lees meer

Antibacteriële resistentie moet op de agenda

Op 24 augustus neemt federaal fractievoorzitter Maggie De Block deel als lid van de plenaire vergadering van de Global Leaders Group (GLG) over antimicrobiële resistentie. Het gebruik van antibiotica in onze voedselketen beperken, is één van de speerpunten. “Jaarlijks sterven wereldwijd zo’n 700 000 mensen door resistentie bij antibiotica….

Lees meer

20 jaar werken voor minimumpensioen – wetsvoorstel

Ik diende samen met onze voorzitter de heer Egbert Lachaert een wetsvoorstel in aangaande het minimumpensioen. Het is niet rechtvaardig dat iemand die lange tijd gewerkt heeft hetzelfde minimumpensioen krijgt als iemand die meer dan de helft van zijn loopbaan een werkloosheidsuitkering kreeg. Elke werknemer of…

Lees meer

Bariatrische chirurgie

Op vandaag kampen meer dan 1 op 3 volwassenen in België met overgewicht, 16% is zwaarlijvig en hebben een BMI dat hoger is dan 30. Ongeveer 1% van de Belgen heeft zich al laten opereren om gewicht te verliezen. We stellen vast dat de laatste…

Lees meer

Beter sociaal statuut voor de artsen-specialisten in opleiding

Maggie De Block heeft samen met collega Nathalie Muylle een wetsvoorstel ingediend om het statuut van de artsen-specialisten in opleiding te verbeteren.   Maggie De Block : “Op vandaag hebben de artsen in opleiding een zogenaamd sui-generis statuut. Concreet betekent dit dat zij niet langer…

Lees meer

Een robuust statuut voor de artsen-specialisten in opleiding

De artsen-specialisten in opleiding (ASO) hebben zich op het hoogtepunt van de coronapandemie met volle ziel ingezet voor de patiënten. Het bovenmenselijke werd van hen verwacht, wat aanleiding gaf tot uitwassen in hun arbeidsomstandigheden. Hier is heel wat ruimte voor verbetering waarin deze artsen hun…

Lees meer