Nieuws

Terug meer parlementsleden toegelaten in de plenaire vergadering

De Kamer heeft besloten om het aantal leden dat aanwezig mag zijn tijdens de plenaire vergadering op donderdagnamiddag te verhogen.   Fractievoorzitter Maggie De Block : “Een werkgroep, waarvan ik als fractievoorzitter deel uitmaak, heeft zich over deze problematiek gebogen. Tot op vandaag mochten er,…

Lees meer

Beter sociaal statuut voor de artsen-specialisten in opleiding

Vandaag heeft fractievoorzitster Maggie De Block haar wetsvoorstel om het statuut van de artsen-specialisten in opleiding te verbeteren toegelicht in de commissie Sociale Zaken.   Maggie De Block : “Artsen-specialisten in opleiding hebben momenteel een sui generis statuut.  Zo vallen zij slechts gedeeltelijk onder het…

Lees meer

Een pan-Europees engagement voor een sterke gezondheid

    “Ondanks herhaalde waarschuwingen over een pandemie, was de wereld niet voorbereid toen de coronacrisis eind 2019 voor het eerst opdook.” Dat is de belangrijkste conclusie van de pan-Europese Monti-commissie waar Maggie De Block lid van was. “Het is van vitaal belang dat we…

Lees meer

Antibacteriële resistentie moet op de agenda

Op 24 augustus neemt federaal fractievoorzitter Maggie De Block deel als lid van de plenaire vergadering van de Global Leaders Group (GLG) over antimicrobiële resistentie. Het gebruik van antibiotica in onze voedselketen beperken, is één van de speerpunten. “Jaarlijks sterven wereldwijd zo’n 700 000 mensen door resistentie bij antibiotica….

Lees meer

20 jaar werken voor minimumpensioen – wetsvoorstel

Ik diende samen met onze voorzitter de heer Egbert Lachaert een wetsvoorstel in aangaande het minimumpensioen. Het is niet rechtvaardig dat iemand die lange tijd gewerkt heeft hetzelfde minimumpensioen krijgt als iemand die meer dan de helft van zijn loopbaan een werkloosheidsuitkering kreeg. Elke werknemer of…

Lees meer