Nieuws

Academisch Artikel: Een Holistische Aanpak voor onze Planeet

Een recente studie in het Canadian Journal of Public Health van Evelyne de Leeuw, Ilona Kickbusch en Simon R. Rüegg pleit voor een nieuw perspectief op het One Health-concept. De auteurs bepleiten een alomvattende benadering van gezondheidspromotie en betogen voor de inclusie van mensen, dieren,…

Lees meer

Perimenopauze

  Samen met collega-volksvertegenwoordiger Tania De Jonghe diende Maggie De Block een resolutie in om de diagnosestelling en symptomen van perimenopauze onder de aandacht te brengen. Het begrip menopauze, wanneer de laatste menstruatie optreedt, is ruim gekend. Minder bekend is de periode die eraan voorafgaat,…

Lees meer

Groeicongres Open Vld

Met onze slogan ’Morgen doen werken’ gaan we naar de verkiezingen op 9 juni 2024. We gaan aan de slag om onze welvaart en vrijheid te versterken. Het hervormen en veerkrachtig opbouwen om klaar te zijn voor morgen. Kortom, onze toekomst doen werken! We hebben…

Lees meer

Europese verkiezingslijst werd unaniem goedgekeurd!

Een sterke lijst met zowel ervaring als vernieuwing. Op maandag 5 februari 2024 werd de Europese verkiezingslijst door het Open Vld partijbureau goedgekeurd. Onze welvaart en onze toekomst liggen in Europa. Het antwoord op de uitdagingen van vandaag is niet minder, maar net meer Europa….

Lees meer

Nieuwjaarsreceptie van OpenVld Merchtem en Lvb Merchtem

Wat een opkomst! Onze nieuwjaarsreceptie was een succes. Blij jullie met zovelen te kunnen begroeten om samen te klinken op het nieuwe jaar! Europees parlementslid Hilde Vautmans en Vlaams minister Gwendolyn Rutten waren onze gastsprekers. Burgemeester Maarten Mast stelde de kandidaten van de Lvb Merchtem (Lijst van…

Lees meer

ONRECHTVAARDIGE BEHANDELING BIJ GEMENGDE PENSIOENLOOPBAAN

Statutaire ambtenaren hebben recht op een proportioneel berekend minimumpensioen na een loopbaan van minstens 20 jaar. Voor mensen die een gemengde loopbaan achter de rug hebben als statutair ambtenaar enerzijds en werknemer of zelfstandige anderzijds is de toegang tot het minimumpensioen niet gegarandeerd, ook al…

Lees meer

FORS INZETTEN OP DE TWEEDE AANVULLENDE PENSIOENPIJLER

Uit een recent gepubliceerd rapport van de OESO blijkt dat ouderen in ons land voor hun inkomsten voor meer dan 85 % afhankelijk zijn van de eerste pensioenpijler, het wettelijk opgebouwd pensioen. Maggie De Block: “We kennen in ons land een bijzonder goed uitgebouwd wettelijk…

Lees meer

Toegang tot cruciale medische hulpmiddelen staat onder druk!

In deze cruciale tijd waarin toegang tot vitale medische hulpmiddelen van essentieel belang is, staan de zogenaamde ‘Notified Bodies’ voor een immense uitdaging. Notified Bodies hebben als taak om certificeringen toe te kennen aan diverse medische hulpmiddelen, variërend van steriele spuiten tot bloedzakken en borstimplantaten,…

Lees meer