Nieuws

Meer artsen in knelpuntspecialismen

De regering heeft een vrijstelling van één jaar goedgekeurd op het federaal artsenquotum voor zes specialismen. Tegelijk werd het quotum voor 2026 vastgelegd op basis van het advies van de Planningscommissie. De artsenquota bepalen het maximaal aantal geneeskundestudenten die toegang krijgen tot de specialismeopleidingen. “België…

Lees meer

Aanvullende corona-uitkering voor zelfstandigen in ziekteverlof

Zelfstandigen die tijdens de coronacrisis arbeidsongeschikt werden, zullen recht hebben op een aanvullende corona-uitkering. Deze vergoeding wordt toegekend naar analogie van de tijdelijke aanvulling op de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid voor werknemers. “Op die manier wordt de ziekte-uitkering voor zelfstandigen opgetrokken naar het niveau van…

Lees meer

Hoe de ziekenhuishervormingen de patiënt ten goede komen

Alle mogelijke medische zorgen aanbieden aan zoveel mogelijk patiënten: dat was lange tijd het uitgangspunt van onze ziekenhuizen. Anno 2020 kan je zorg onmogelijk nog op die manier organiseren. Om patiënten de beste kwaliteit te kunnen garanderen, is samenwerking tussen ziekenhuizen absoluut noodzakelijk. Daarom maakten…

Lees meer

M-health: financiering voor revalidatie-apps is nieuwe stap vooruit

De overheid zal apps financieren voor de revalidatie van patiënten met een volledige heup- of knieprothese. Het gaat over toepassingen om de behandeling bij de kinesitherapeut of in het ziekenhuis vanop afstand te ondersteunen. In eerste instantie zullen ze gebruikt worden in het kader van…

Lees meer

Aanpassing maatregelen om misbruik asielprocedure tegen te gaan

Begin dit jaar namen Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) maatregelen om samen de strijd op te voeren tegen misbruik van de asielprocedure. De administraties van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) passen de maatregelen aan om deze misbruiken nog efficiënter…

Lees meer

600 miljoen euro voor sociaal akkoord federale zorgsector

De kern heeft afgelopen vrijdag de budgettaire middelen bepaald om het voorontwerp sociaal akkoord voor de federale zorgsectoren te financieren. Het gaat om 500 miljoen euro voor de lonen in de periode 2021-2022 en 100 miljoen euro voor de financiering van de kwalitatieve verbetering van…

Lees meer