Nieuws

Lesbos: overleg met Griekse minister van Immigratie en Asiel

Maggie De Block, minister van Asiel en Migratie, ontving haar Griekse collega Giorgos Koumoutsakos, plaatsvervangend minister van Immigratie en Asiel, vanmorgen om de situatie in Lesbos, de steun van België en de toekomst van het Europese asiel- en migratiebeleid te bespreken. Beide landen zijn het…

Lees meer

Evaluatie terugkeerbeleid: commissie-Bossuyt overhandigt eindverslag

Begin 2018 werd de commissie-Bossuyt opgericht om het terugkeerbeleid te evalueren. Vandaag overhandigde voorzitter Marc Bossuyt het eindverslag aan minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld). De commissie stelt vast dat het Belgische terugkeerbeleid ruime waarborgen biedt voor een humaan en professioneel…

Lees meer

België solidair met Griekenland

Naar aanleiding van de brand op het eiland Lesbos zal België ondersteuning aan Griekenland bieden, zowel op vlak van medische ondersteuning als voor de opvang van een aantal asielzoekers. Ons land zal bekijken hoe onze hulp afgestemd kan worden op de Griekse behoeften. Maggie De…

Lees meer

Geef je mening over digitale toepassingen in de gezondheidssector

Vorig jaar liep de allereerste eHealthMonitor. Via die bevraging wil de overheid nagaan hoe we de digitale toepassingen binnen onze gezondheidszorg verder kunnen verbeteren. Na de online enquête volgen nu interactieve, online groepsgesprekken. Daar zoeken we momenteel nog een aantal zorgverleners voor. Minister van Volksgezondheid Maggie…

Lees meer

Erkenning mantelzorgers vanaf 1 september

Vanaf 1 september kunnen mantelzorgers die voor de zorgverlening van hun naasten instaan een officieel statuut verkrijgen via het ziekenfonds. Minister De Block (Open Vld) erkent op die manier mantelzorgers die zich belangeloos inzetten om een dierbare te helpen. “Daarmee creëren we een kader voor de mantelzorgers….

Lees meer

Reactie van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid op een artikel in The New York Times

Please find the English version below Op 8 augustus 2020 publiceerde de krant The New York Times het artikel ‘When COVID-19 hit, many elderly were left to die’. Daarin wordt de indruk gewekt dat de overheid instructies gaf om oudere patiënten besmet met COVID-19 niet naar het ziekenhuis te brengen. Die bewering is pertinent fout.   We betreuren dan ook de simplistische manier waarop de auteurs van het artikel…

Lees meer

Meer artsen in knelpuntspecialismen

De regering heeft een vrijstelling van één jaar goedgekeurd op het federaal artsenquotum voor zes specialismen. Tegelijk werd het quotum voor 2026 vastgelegd op basis van het advies van de Planningscommissie. De artsenquota bepalen het maximaal aantal geneeskundestudenten die toegang krijgen tot de specialismeopleidingen. “België…

Lees meer