Nieuws

ONRECHTVAARDIGE BEHANDELING BIJ GEMENGDE PENSIOENLOOPBAAN

Statutaire ambtenaren hebben recht op een proportioneel berekend minimumpensioen na een loopbaan van minstens 20 jaar. Voor mensen die een gemengde loopbaan achter de rug hebben als statutair ambtenaar enerzijds en werknemer of zelfstandige anderzijds is de toegang tot het minimumpensioen niet gegarandeerd, ook al…

Lees meer

FORS INZETTEN OP DE TWEEDE AANVULLENDE PENSIOENPIJLER

Uit een recent gepubliceerd rapport van de OESO blijkt dat ouderen in ons land voor hun inkomsten voor meer dan 85 % afhankelijk zijn van de eerste pensioenpijler, het wettelijk opgebouwd pensioen. Maggie De Block: “We kennen in ons land een bijzonder goed uitgebouwd wettelijk…

Lees meer

Toegang tot cruciale medische hulpmiddelen staat onder druk!

In deze cruciale tijd waarin toegang tot vitale medische hulpmiddelen van essentieel belang is, staan de zogenaamde ‘Notified Bodies’ voor een immense uitdaging. Notified Bodies hebben als taak om certificeringen toe te kennen aan diverse medische hulpmiddelen, variërend van steriele spuiten tot bloedzakken en borstimplantaten,…

Lees meer

Beleidsnota Pensioenen

Afgelopen woensdag besprak de commissie Sociale Zaken de beleidsnota pensioenen. Open VLD-fractievoorzitter Maggie De Block kwam namens onze partij tussen. Maggie De Block: “In het kader van het komende Belgische EU-voorzitterschap zal de minister vooral de problematiek inzake genderongelijkheid aankaarten. Ik zou toch ook willen…

Lees meer

World Antimicrobial Awareness Week (WAAW)

      In het kader van de World Antimicrobial Awareness Week, die dit jaar plaatsvindt van 18 tot 24 november, benadrukt voormalig minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block haar toewijding aan de strijd tegen antimicrobiële resistentie. Antimicrobiële resistentie vormt een groeiende…

Lees meer

Start van de WAAW week

      Elk jaar van 18 tot 24 november viert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de World Antimicrobial Awareness Week (WAAW). Antimicrobiële resistentie (AMR) ontstaat wanneer bacteriën, virussen, schimmels en parasieten niet langer reageren op antimicrobiële middelen. Als gevolg van de resistentie tegen geneesmiddelen worden antibiotica…

Lees meer