Nood aan coronatestbeleid op maat van de woonzorgcentra

Geplaatst op 09 december, 2021 om 20:58

Fractievoorzitter Maggie De Block stelde vandaag in de Kamer een vraag aan de Minister van Volksgezondheid over de gevolgen van het testbeleid in de woonzorgcentra. De huidige teststrategie is door de langere quarantainetijd mentaal belastend voor de bejaarde bewoners en bovendien draagt de strategie bij tot onnodige personeelsuitval.

 

Tot voor kort betekende de teststrategie in de rusthuizen dat de bewoners getest werden op dag 1 en op dag 7. Deze strategie werd evenwel recent gewijzigd door de taskforce testen.

 

Maggie De Block : “Het nieuwe testbeleid is er gekomen om de druk op de eerste lijn te verlagen en dat is een goede zaak. Volgens dit nieuwe testbeleid worden bewoners van een rusthuis op dag 5 getest indien zij een hoog risicocontact hebben gehad.

Vanaf dag vier mogen zij evenwel uit quarantaine indien zij een negatieve zelftest hebben en mits de voorzichtigheidsmaatregelen in acht worden genomen.

In de praktijk betekent dat echter dat heel wat mensen vele dagen in isolatie moeten blijven op hun kamer. Dat is zeer lang voor bewoners die zeer precair zijn of achterliggende problematieken hebben. Ik denk hier concreet aan personen met dementie. Nochtans zijn heel veel bewoners van rusthuizen reeds drie maal gevaccineerd.”

 

Dit testbeleid heeft niet alleen gevolgen voor de bewoners, ook voor het personeel zijn de gevolgen verregaand. Zij zijn hierdoor immers 4 dagen afwezig, wat de continuïteit van de zorg uiteraard niet ten goede komt. Vandaar is het van belang dat ook (commerciële) woonzorgcentra een beroep kunnen blijven doen op vrijwilligers.

 

Fractievoorzitter De Block : “Ik zou graag van de Minister vernemen of er niet overwogen kan worden om voor wat de rusthuisbewoners betreft, terug te keren naar de oude teststrategie, wat wil zeggen testen op dag 1 en op dag 7. En of hij bereid is om aan de taskforce testen te vragen om de teststrategie voor de rusthuizen en hun bewoners te herzien.

Ook vroeg ik hem of er geen Ag-sneltesten kunnen gebruikt worden in de rusthuizen in plaats van de PCR-testen. Dit vooral omdat er voor die laatste toch wel belangrijke wachttijden zijn. Verder zou het ook goed zijn indien de Minister de maatregel voor de vrijwilligers in de woonzorgcentra verlengt zodat de zorgcontinuïteit kan gewaarborgd blijven.”