NOOD AAN SYSTEMATISCHE SINGLEREFLEX BIJ NIEUW BELEID

Geplaatst op 31 maart, 2022 om 10:25

In het kader van het thema alleenstaande ouders en kinderloze alleenstaanden organiseerde het federaal Adviescomité voor Maatschappelijke Emancipatie maandag 28 maart ’22 in de Kamer een hoorzitting. Namens Open VLD kwam fractievoorzitter Maggie De Block hierover tussen.

 

Maggie De Block : “Het is belangrijk dat elke samenlevingsvorm, of het nu als alleenstaande is (man, vrouw, met of zonder kinderen) of elke andere vorm, op een gelijke, neutrale manier behandeld wordt. Dat geldt zeker op het vlak van fiscaliteit, maar het is ook veel ruimer dan enkel het fiscale plaatje. Mensen gaan er vaak verkeerdelijk van uit dat single zijn een keuze is. Tegelijk vergeten ze dat wie vandaag geen single is het morgen wel kan worden, bewust of tegen wil en dank (overlijden van partner, echtscheiding). Single zijn en de schaalnadelen die eraan verbonden zijn is iets wat elke burger vroeg of laat kan raken. Dat geldt zowel voor jonge mensen maar in het licht van de vergrijzing van de bevolking, zeer zeker ook voor oudere mensen.”

 

Een van de sprekers in de commissie was journaliste Nathalie Leblanc, auteur van het boek ‘Solo’. In haar boek geeft zij een opsomming van de vele vooroordelen, schaalnadelen en praktische problemen waarmee kinderloze alleenstaanden geconfronteerd worden. Gaande van te weinig aandacht voor de porties in een warenhuis, over de moeilijkheden voor het verwerven van een betaalbare woning, tot de singletoeslag voor hotelkamers.

 

Maggie De Block : “Singles worden juridisch niet gediscrimineerd, maar stoten vooral op schaalnadelen, waardoor ze vaak aankijken tegen hogere kosten of lasten. Er zijn vele obstakels en vanuit het beleid dient daar meer en structurele aandacht voor te zijn. Op vandaag wordt er geen singlereflex gemaakt in de besluitvorming. Het is aangewezen dat bij elke nieuwe maatregel wordt nagegaan of die onevenredig nadelig is voor kinderloze singles en/of alleenstaande ouders. Zo vermijden we verdere scheeftrekkingen in de toekomst. Maar ook in de private sector is er werk aan de winkel. De vraag is dus wat de overheid kan doen om al die private actoren te sensibiliseren voor deze problematiek en hen aan te zetten om een single-vriendelijk beleid te voeren.

Op basis van de aangereikte informatie van de verschillende sprekers kan het adviescomité concrete aanbevelingen maken om schaalnadelen bij kinderloze singles en alleenstaande ouders aan te pakken. De invoering van een singlereflex bij het voeren van een nieuw beleid is daarvoor alvast een belangrijke structurele maatregel.”