Nu ook nieuw jasje voor medisch laboratoriumtechnoloog

medisch laboratoriumtechnoloog
Geplaatst op 12 februari, 2019 om 09:30

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de meer dan 25 jaar oude wetgeving voor het paramedisch beroep ‘medisch laboratoriumtechnoloog’ gemoderniseerd. Daarmee speelt ze in op de evoluties binnen de sector. Eerder deed ze hetzelfde voor de ‘technoloog medische beeldvorming’.

De medisch laboratoriumtechnoloog onderzoekt in opdracht van een arts of apotheker-specialist in de klinische biologie stalen van menselijke oorsprong (zoals bloed, urine…). Hij of zij komt ook rechtstreeks in contact met de patiënt, bijvoorbeeld om stalen af te nemen of radioactieve producten toe te dienen. Op dit moment zijn er 9.478 erkende medisch laboratoriumtechnologen aan de slag in ons land.

Minister De Block: “Met dit nieuwe KB krijgen medisch laboratoriumtechnologen een takenpakket dat is aangepast aan de moderne laboratoriumtechnologie. De aangepaste voorwaarden bieden patiënten dan weer garantie op zorg van de best mogelijke kwaliteit.”

Modernisering van het beroep

De technieken die medisch laboratoriumtechnologen gebruiken en de domeinen waar ze worden ingezet, zijn de voorbije jaren sterk geëvolueerd. Op die evoluties speelt het nieuwe koninklijk besluit van 12 februari 2019 in. Daarnaast moderniseert het de bevoegdheden van de medisch laboratoriumtechnoloog en de vereisten om het beroep te mogen uitoefenen. Voorbeelden van taken die een medisch laboratoriumtechnoloog straks ook mag uitvoeren zijn:

  • laboratoriumonderzoeken op stalen van menselijke oorsprong in nieuwe domeinen: moleculair biologisch onderzoek en cel-, weefsel- en orgaanonderzoek;
  • voorbereiding en manipulatie van menselijk lichaamsmateriaal voor therapeutische doeleinden (bijv. manipulatie van eicellen, sperma of embryo’s bij medisch begeleide voortplanting);
  • bloedafname via een aanwezige veneuze katheter of plaatsen van een perifere veneuze katheter (bijv. bij patiënten die een glucosetolerantietest moeten ondergaan en meerdere malen kort na elkaar geprikt worden voor bloedanalyse).

 

Breed gedragen

Het nieuwe koninklijk besluit van 12 februari 2019 komt in de plaats van het KB van 2 juni 1993. Het houdt rekening met de adviezen van de Federale Raad voor Paramedische Beroepen en de Technische Commissie voor de Paramedische Beroepen en is opgesteld in overleg met experten uit de sector en de scholen die de opleiding organiseren. Op 22 februari 2019 treedt het koninklijk besluit in werking.

Technoloog medische beeldvorming

Vorig jaar moderniseerde minister De Block al de wetgeving voor het paramedisch beroep van technoloog medische beeldvorming.

 

Meer informatie over het beroep van medisch laboratoriumtechnoloog op de website van de FOD Volksgezondheid.