Officiële kwaliteitsbarometer voor erkende sociaal secretariaten

Geplaatst op 24 november, 2016 om 00:00

Vandaag, 24 november 2016, heeft de ministerraad groen licht gegeven voor het ontwerp van koninklijk besluit waarmee een wettelijke basis wordt gecreëerd voor de kwaliteitsbarometer voor de erkende sociale secretariaten. Met dat instrument kan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid nagaan of de berekening van de werknemersbijdragen correct verloopt en of hun sociale rechten gegarandeerd worden.

De kwaliteitsbarometer zorgt ook voor een betere kwaliteit van de behandeling en de uitwisseling van gegevens tussen de erkende sociaal secretariaten en de openbare instellingen van sociale zekerheid. Met dit systeem, dat de kwaliteit van de dienstverlening voor werknemers verbetert, wordt tegemoetgekomen aan een vraag van de sector zelf.

De kwaliteitsbarometer legt een reeks prestatiecriteria vast waaraan de sociaal secretariaten moeten voldoen. Die criteria zijn opgebouwd rond zes controledomeinen, die elk betrekking hebben op een specifiek aspect van de werking van sociaal secretariaten. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zal nagaan of de criteria worden nageleefd.