Ombudsdienst stipt aan dat toegang tot My Pension niet voor iedereen even simpel is

Geplaatst op 23 juni, 2022 om 15:05

Iedere Belg kan via het online portaal My Pension zijn of haar pensioendossier raadplegen. Daarin is onder meer de pensioenleeftijd te vinden en een gesimuleerd pensioenbedrag.

In het meest recente jaarverslag van de ombudsdienst Pensioenen wordt echter gesignaleerd dat de toegang tot het portaal niet altijd even vlot verloopt.

“My Pension is een zeer handige tool. Het is een goede evolutie dat steeds meer informatie voor de burger digitaal raadpleegbaar is. We moeten absoluut op die weg verder gaan. Maar vooral ouderen, en dat is uiteraard de doelgroep die er belang bij heeft om hun pensioendossier te kunnen inkijken, ervaren moeilijkheden. Voor veel ouderen is instappen in de digitale dienstverlening absoluut geen evidentie en we moeten daar rekening mee houden”, aldus Open Vld-Kamerfractieleidster Maggie De Block die dit onder de aandacht bracht bij de bevoegde minister.

 

Dienstverlening moet digitaal én analoog

 

De dienstverlening en communicatie vanwege de overheid moeten klantgericht en op maat zijn. Burgers moeten de mogelijkheid hebben om informatie die digitaal raadpleegbaar is, ook analoog op te vragen. “Mensen die moeite hebben met de digitale evolutie, die razendsnel gaat, moeten telefonisch, via brief of aan het loket verder geholpen kunnen worden. We zouden bijvoorbeeld ook in de onmiddellijke omgeving van fysieke loketten pc’s kunnen voorzien om mensen ter plekke kennis te laten maken met digitale dienstverlening en hen begeleiden. Ik ben dan ook blij dat de minister de problematiek erkent en aangeeft hier werk van te zullen maken”, zo besluit De Block.