Omzetting EU-richtlijn tabaksproducten en e-sigaret. “De boodschap blijft Stop met roken”

Geplaatst op 03 maart, 2016 om 00:00

Op initiatief van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, zijn vandaag in het Belgisch Staatsblad de koninklijke besluiten gepubliceerd met de regeling voor de elektronische sigaret en met nieuwe regels voor tabaksproducten. Minister De Block: “Deze maatregelen kaderen in het tabaksontmoedigingsbeleid. Roken is schadelijk voor de gezondheid en er nooit mee beginnen of stoppen, is best.”

De elektronische sigaret bevat nicotine maar geen teer zoals de tabakssigaret. De verkoop van de e-sigaret is door het KB wettelijk geregeld in ons land. Beide koninklijke besluiten zorgen voor de omzetting van de Europese richtlijn van 2014 in de Belgische wetgeving. Het KB over de e-sigaret gaat in op 13 maart 2016. Het KB over de tabaksproducten gaat in voege op 19 mei 2016. Maggie De Block: “Met de omzetting van de EU-richtlijn realiseren we in ons land de grootste verandering voor tabaksproducten ooit. Doel is en blijft roken ontmoedigen of ervoor zorgen dat rokers stoppen. En hier blijft het niet bij. De komende maanden bekijken we samen met politieke en andere partners welke maatregelen nog kunnen worden genomen om de schadelijke gevolgen van roken tegen te gaan en te beperken.”

Stop nu

De Europese richtlijn op tabaksproducten omvat maatregelen zoals extra gezondheidswaarschuwingen op de etiketten (vb foto plus specifieke gezondheidsvermelding, de waarschuwing “roken doodt – stop nu”), het verbod op een reeks additieven en een beperking van uitstoot van teer, nicotine en koolmonoxide. In de huidige legislatuur zijn eerder al accijnzen verhoogd met 10,4% voor roltabak en 2% voor sigaretten. Daarnaast is gezorgd voor de terugbetaling van een tweede rookstoppoging met het middel Champix en de terugbetaling van sessies bij de tabakoloog.

Geen teer

In een advies op de e-sigaret van oktober 2015 stelt de Hoge Gezondheidsraad dat de e-sigaret een plaats kan krijgen in het tabaksontmoedigingsbeleid waarbij de hoofdfocus moet liggen op het terugdringen van roken van tabak.

De e-sigaret bevat nicotine, een verslavend product dat volgens de HGR “duidelijk minder schadelijk dan tabaksrook” is. Met de e-sigaret krijg je geen teer, wat kankerverwekkend is, binnen. Omdat de elektronische sigaret een nieuw product op de Belgische markt is, is er een apart koninklijk besluit opgesteld.

De Hoge Gezondheidsraad gaf ook aan dat e-sigaretten niet strenger mogen behandeld worden dan tabakssigaretten omdat e-sigaretten minder schadelijk zijn dan de tabakssigaretten. De e-sigaretten zullen daarom via het reguliere circuit verkocht worden en niet in de apotheek omdat de verkoop in de apotheek drempelverhogend zou werken. Om dezelfde reden zijn geen accijnzen geheven op e-sigaretten. De elektronische sigaret mag voorts niet aan jongeren onder de 16 verkocht worden. De controle op de nieuwe maatregelen gebeurt door de FOD Volksgezondheid. Meer technische informatie over de koninklijke besluiten op tabaksproducten en de elektronische sigaret vindt u in de bijlage opgesteld door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en op de website van de FOD http://www.gezondheid.belgie.be/internet2Prd/groups/public/@public/@mixednews/documents/ie2faq/19106155.pdf