Ondertekening Conventie Belgisch Antigifcentrum – Luxemburgse overheid

Geplaatst op 02 juni, 2015 om 00:00

Uiteenzetting door mevrouw Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van België.   Mevrouw de minister, beste Lydia, mijnheer de voorzitter, professor, dames en heren, welkom op deze bijzondere gebeurtenis. Ik ben zeer tevreden dat ik hier vandaag een nieuwe samenwerking tussen België en het Groothertogdom Luxemburg mag voorstellen en meer bepaald tussen het Groothertogdom en ons Belgische Antigifcentrum. Ons Antigifcentrum is een zeer belangrijke eerstelijnsdienst die, zoals we net gezien hebben. Bijna de helft van de bijna 55.000 telefoons die het centrum ontvangen heeft in 2014, ging over kinderen en gevaarlijke producten. We kunnen het ons allemaal inbeelden: dochter- of zoonlief heeft “een paar pillekes” ingeslikt of heeft “iets blauw” gedronken uit een fles in het tuinhuis. Als ouders – zelfs al zijn we dokter – maken we ons dan natuurlijk grote zorgen. En dat gevoel, mevrouw de minister, is grensoverschrijdend: in het Groothertogdom Luxemburg of in België, als iemand van je familie in aanraking is gekomen met een mogelijks gevaarlijke stof, dan wil je zo snel mogelijk weten wat je moet doen. De Europese richtlijn in verband met de classificatie, labelling en verpakking van gevaarlijke producten verplicht elk land een dienst aan te duiden waar informatie ontvangen en bijgehouden wordt in verband met gevaarlijke producten. Het is ook belangrijk dat dergelijk dienst die informatie kan gebruiken om de bevolking te helpen en dat 24 uur op 24. Het Groothertogdom beschikt niet over dergelijke dienst. Wij hebben sinds 1963 ons Antigifcentrum waar tot nu toe wel de Luxemburgse artsen worden geholpen. Het gaat om zo’n 140 à 150 Luxemburgse dokters per jaar. Burgers uit het Groothertogdom konden er nog niet terecht. Daarin komt nu verandering. Ik ben bijzonder tevreden dat wij de ervaring en know how van ons Antigifcentrum zullen delen met een buurland. Niet zomaar een buurland. Onze landen kennen een lange en rijke traditie van samenwerking. Deze conventie past perfect in de goede verstandhouding tussen beide landen. Mevrouw de minister Dames en heren,, Internationale samenwerking is één van de beste manieren om onze patiënten en andere burgers nog meer kwaliteit in de gezondheidszorg en snelle hulp te garanderen. De Benelux als motor voor vooruitgang. De geschiedenis bewijst dat dit al vaker een succesformule is geweest. Het eerste doel van onze internationale samenwerking moet een betere zorg voor de mensen zijn maar als overheid moeten we onze gezondheidszorg ook praktisch en doeltreffend aanpakken . En daarom kan ik dit initiatief met Luxemburg alleen maar toejuichen. De gezondheid van de mensen gaat erop vooruit maar we kunnen ook besparen op kosten door ze gezamenlijk te dragen. Wat mij betreft, ligt hier, in deze samenwerking, de toekomst van onze gezondheidssystemen als we ze toegankelijk en duurzaam willen houden! Ik geef nu graag het woord aan mijn collega mevrouw Lydia Mutsch. Signature convention