One Health rapport over antibioticagebruik en -resistentie in België (2011-2021)

Geplaatst op 15 maart, 2023 om 09:00

 

Midden december 2022 kwam het Belgische rapport uit over ons antibioticagebruik en -resistentie.

Zo kende België een significante daling van 33% van de voorgeschreven antibiotica, met zelfs een daling van 44,6% in de veterinaire sector. Antibiotica’s hebben de moderne geneeskunde ingrijpend veranderd. Ze zijn namelijk essentieel voor de behandeling van infectieziekten bij mens en dier en maken vitale therapieën en procedures mogelijk. Maar ondanks hun succes staat het gebruik ervan in de 21e eeuw voor twee uitdagingen:

De eerste is dat de microben waartegen deze geneesmiddelen gericht zijn, na verloop van tijd resistentie ontwikkelen. De tweede is dat het ontdekken en ontwikkelen van antibiotica niet langer kosteneffectief is volgens de traditionele vergoedingsmodellen.

Daarom is het belangrijk dat antibiotica enkel in belangrijke gevallen wordt toegediend.

Hoewel België over het algemeen betere resultaten kan voorleggen dan het Europees gemiddelde, is het toch belangrijk om te blijven inzetten op het bewustzijn rond antibioticaresistentie en het verminderen van het antibioticagebruik bij mens en dier.

Daarom stelde Maggie De Block een schriftelijke vraag over welke extra maatregelen minister Franck Vandenbroucke zal nemen om antibioticaresistentie aan te pakken. Zo zullen de FOD Volksgezondheid en Sciensano extra monitoringsprogramma’s opzetten die eind 2024 zullen resulteren in een nationaal surveillanceprotocol om AMR in pathogenen geïsoleerd uit ongecompliceerde uniewegeninfecties te monitoren. Ook op Europees niveau zal België een leidende rol op zich nemen. Daarnaast is het ook een goede ontwikkeling dat mijn opvolger in 2023 en 2024 het voorschrijfgedrag van tandartsen, huisartsen en andere specialisten beter zal monitoren en er een rapport zal over schrijven. Al deze ontwikkelingen vinden plaats naast de huidige maatregelen om antibioticaresistentie aan te pakken.