Ons land telt ongeveer 1 miljoen vrijwilligers. Om eventuele kosten te dekken die verbonden zijn aan vrijwilligerswerk is een kostenvergoeding mogelijk. “Het maximumbedrag wordt binnenkort opgetrokken van 1.364 euro naar 2.500 euro voor 3 specifieke sectoren”, vertelt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

De bedragen die de vrijwilligers krijgen worden sinds kort “kostenvergoeding” genoemd in de plaats van een “vergoeding”. De bedoeling is om te benadrukken dat hun engagement gratis is. Een analyse door de Hoge Raad voor Vrijwilligers toonde aan dat de term “vergoeding” voor verwarring zorgde.

Sporttrainers

Wie training geeft in een sportclub zit vrij snel aan het maximumbedrag. De gemiddelde kostenvergoeding in het voetbal bedraagt ongeveer 35 euro per prestatie. Met de nieuwe regeling zal een sporttrainer voor 70 in plaats van 40 prestaties een kostenvergoeding kunnen krijgen.

Niet-dringend ziekenvervoer

Wie regelmatig naar het ziekenhuis moet voor een controle en niet zelf kan rijden, kan beroep doen op het niet-dringend ziekenvervoer. Dankzij de verhoogde kostenvergoeding kunnen deze vrijwilligers meer ritten afleggen op jaarbasis.

Nacht- en dagopvang

Zorgbehoevenden hebben in sommige gevallen nood aan een nachtoppas. Het liefst is dat meestal dezelfde persoon, omdat de persoonlijke relatie een rol speelt. Binnenkort wordt het mogelijk om die vertrouwde vrijwilliger voor een langere periode in huis te hebben.

Belangrijk, de kostenvergoeding is niet combineerbaar met het nieuw statuut plussen. Met dat nieuw systeem kunnen werknemers, zelfstandigen of gepensioneerden tot 6.000 euro per jaar onbelast bijverdienen via occasionele dienstverlening van burger tot burger, via verenigingswerk of via erkende deelplatformen.