Ontmoeting met D66-kamerlid de heer Joost Sneller

Geplaatst op 27 april, 2023 om 12:36

Op vrijdag 21 april 2023 had fractievoorzitter Maggie De Block samen met collega’s Katja Gabriëls en Tim Vandenput een online vergadering met het Nederlandse D66-Kamerlid Joost Sneller.

De vergadering ging over het Belgische drugsbeleid en in het bijzonder ten aanzien van cannabis.

In tegenstelling tot wat sommigen denken is het bezit van cannabis in ons land niet gelegaliseerd.
Wel is het zo dat op vandaag bezit voor persoonlijk gebruik – maximum drie gram wiet – bij meerderjarigen over het algemeen niet wordt vervolgd. De gevonden cannabis wordt wel nog in beslag genomen en er wordt een vereenvoudigd proces verbaal opgesteld. Aan cannabisbezit en/of -gebruik kan dus nog altijd een straf vasthangen.

Wij willen vooral inzetten op de ontrading van druggebruik, het inschakelen van de hulpverlening en het opstellen van duidelijke criteria op basis waarvan politie en parket dienen op te treden tegenover gebruik of bezit van cannabis.  Er dient een ontradingsbeleid gevoerd te worden dat waarschuwt voor de schadelijke effecten van alle drugs.

In Nederland vormen de zogenaamde gebruikersruimtes voor verslaafden een belangrijk onderdeel van het drugsbeleid. Dat zijn ruimtes, veelal in zorginstellingen voor verslaafden, waar de gebruikers onder toezicht van geschoold personeel hun zelfgekochte drugs kunnen gebruiken. Het doel van die gebruikersruimtes is om gezondheidsschade en overdosissen bij harddruggebruikers te beperken en overlast voor de buurt verminderen.  In deze voorzieningen worden ook spuiten en andere materialen ter beschikking gesteld waardoor de verspreiding van infectieziekten zoals HIV en hepatitis C, wordt tegengegaan.

Het was een boeiende vergadering en het was leerrijk om te horen hoe in buurland Nederland de drugsproblematiek aangepakt wordt.