Ook huisarts kan in overleg met patiënt een re-integratietraject lanceren

Geplaatst op 26 mei, 2017 om 00:00

Vanaf 20 juni 2017 kunnen ook huisartsen een re-integratietraject voor een patiënt starten. Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “De huisarts staat het dichtst bij de patiënt en kan vaak, samen met die patiënt, het best oordelen of een langdurig zieke weer aan het werk kan als de werkomstandigheden worden aangepast.”
De beleidscel van minister De Block heeft samen met het Riziv en het eHealth-platform een digitale tool “re-integratiedossier” op punt gesteld voor de huisartsen.

Naast de preventie-arts en de adviserend geneesheer is de huisarts de derde zorgverlener die een re-integratietraject kan opstarten. De werknemer kan natuurlijk ook zelf het initiatief nemen.

De start van een re-integratietraject verloopt meestal als volgt: als een werknemer langer dan een maand ziek is, meldt zij of hij zich bij het ziekenfonds. Binnen de drie maanden na de eerste ziektedag, licht de adviserend geneesheer, de preventiedienst van het bedrijf in als hij meent dat de langdurig zieke nog voldoende capaciteit heeft om terug aan het werk te gaan.
Dergelijk traject wordt gestart in overleg met de patiënt. Langdurig zieken die te ziek zijn en geen restcapaciteit hebben, worden uiteraard met rust gelaten.

De nieuwe tool voor huisartsen heet “re-integratiedossier” en is beschikbaar via eForms, dat deel uitmaakt van de gebruikelijke softwarepakketten voor huisartsen.
Als een huisarts in overleg met een patiënt vaststelt dat de patiënt in aanmerking komt voor een re-integratietraject, dan hoeft de huisarts enkel in eForms de nieuwe uitbreiding “re-integratiedossier” open te klikken en zij of hij kan een re-integratietraject lanceren.
De tool identificeert de juiste collega-artsen rond de patiënt, terwijl de huisarts dit vroeger zelf te weten moest komen.

De huisarts kan meteen aangeven welke mogelijkheden en aandachtspunten zij of hij ziet voor de patiënt. Zij/hij kan eventueel een eerste voorstel doen. De arts kan ook een aantal medische elementen, vertrouwelijk en versleuteld, meesturen die enkel kunnen worden geopend door een collega-arts die eveneens geheimhoudingsplicht heeft.

In eForms zijn op basis van het inschrijvingsnummer sociale zekerheid INSZ van de patiënt een aantal velden automatisch ingevuld zodat de arts maar een paar gegevens hoeft in te vullen. Eens het e-formulier vervolledigd is door de huisarts, worden eveneens op basis van het INSZ het ziekenfonds en de preventiedienst van het bedrijf van de patiënt weergegeven.
Het bericht wordt daarop geëncrypteerd en beveiligd en via de eHealthBox naar de juiste collega-artsen gestuurd; de adviserend geneesheer en de bevoegde arbeidsgeneesheer. De eHealthBox is een mailbox die zorgverleners gebruiken om vertrouwelijke gegevens op een beveiligde manier met elkaar uit te wisselen.