Ook meldplicht voor tijdelijke onbeschikbaarheid van geneesmiddelen

Geplaatst op 05 februari, 2016 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, wil te allen tijde een zo goed mogelijk overzicht hebben van de onbeschikbaarheid van medicijnen, ook al is die situatie tijdelijk. Daarom komt er een verplichting om tijdelijke onbeschikbaarheden van twee of meer weken te melden aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Tot nu toe waren geneesmiddelenfabrikanten enkel verplicht om definitieve onbeschikbaarheden aan te geven.

Bij een tijdelijke onbeschikbaarheid van een geneesmiddel van twee of meer weken, is de fabrikant straks verplicht om het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (fagg) ten laatste 2 maanden voor het begin van die onbeschikbaarheid op de hoogte te brengen. Minister De Block: “Hierdoor krijgt het fagg een extra instrument in handen om te anticiperen op eventuele problemen op het terrein. Als een bepaald geneesmiddel tijdelijk uitgeput dreigt te raken, kan het fagg de zorgverleners informeren over therapeutische alternatieven voor dat medicijn, nog vóór de onbeschikbaarheid zich effectief voordoet. En het publiceert die informatie ook op zijn website.”