Opleiding geneeskunde: quota respecteren dankzij coherent beleid

Geplaatst op 22 november, 2018 om 15:00

De discussies rond de studenten geneeskunde laaien weer op. Elk jaar studeren er te veel studenten geneeskunde af aan de Franstalige universiteiten, en dat al minstens 20 jaar lang. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) werkt verder aan haar beleid met het oog op het naleven van de quota. De federale regering heeft een voorontwerp rond de beperking van het aantal artsen en tandartsen uit landen buiten de EU die hun beroep in België mogen uitoefenen in eerste lezing goedgekeurd.

De studenten die voor deze legislatuur hun studies aanvatten, hadden ook geen garanties over hun toekomst. Het quotum was immers veroverschreden. De federale overheid heeft zich ertoe verbonden om het aantal studenten geneeskunde dat stage mag lopen te verhogen, op voorwaarde dat de Franse Gemeenschap een systeem invoert om het aantal studenten te beperken en zo te vermijden dat de fouten uit het verleden worden herhaald.

De invoering van een contingenteringsmaatregel door middel van attesten is niets nieuws. De wet werd in maart door de Kamer goedgekeurd na een lange procedure, namelijk doordat de Franse Gemeenschapscommissie een belangenconflict had ingeroepen. Na de bekendmaking van de koninklijke besluiten zal deze beslissing kunnen worden uitgevoerd. Het gaat hier dus niet om een recente beslissing.

Dit jaar was de filter van de Franse Gemeenschap echter niet efficiënt. Ondanks het toelatingsexamen waren er in 2018 toch nog 1.138 studenten tot de opleiding geneeskunde toegelaten. Slechts 505 studenten zullen echter een stage mogen aanvangen in 2024. “Ik betreur het feit dat de Franse Gemeenschap dit jaar meer studenten heeft laten inschrijven dan dat er zullen worden toegelaten voor een stage”, zegt Maggie De Block. “Ook al houden we rekening met het aantal studenten dat geen RIZIV-nummer nodig zal hebben en met eventuele afhakers, vrees ik nog dat het aantal kandidaat-stagiairs ver boven die 505 ligt.” Het exacte cijfer zullen we wel pas op dat moment zelf kennen, afhankelijk van het werkelijke aantal studenten dat zijn studies vroegtijdig zal stopzetten of dat buiten de zorgsector zal werken.

Binnen de Interministeriële conferentie zijn er momenteel onderhandelingen aan de gang rond een protocolakkoord dat moet bepalen hoeveel studenten geneeskunde er moeten worden toegelaten om het afgesproken quotum na te leven.

Instroom van buitenlandse studenten

Daarnaast zal ook de instroom van buitenlandse studenten vanuit landen buiten de EU kunnen worden beperkt. Omwille van het vrij verkeer van personen binnen de Unie is het niet mogelijk om zulke beperkingen op te leggen aan houders van een diploma geneeskunde uitgereikt aan een Europese universiteit zonder dat die ook voor Belgische afgestudeerden