Opleidingsbudget zal werkzoekenden vlotter naar een job helpen

Geplaatst op 13 maart, 2019 om 15:13

Eén van de maatregelen uit de jobdeal is het opleidingsbudget. Minister De Block wil dat zo’n budget kan ingezet worden voor een opleiding die een werkzoekende zelf kan kiezen. De nood is hoog, want er staan zo’n 150.000 vacatures open op de Belgische arbeidsmarkt.

Het gaat goed met de Belgische economie. “Nog nooit waren er zoveel Belgen aan de slag”, licht Maggie De Block toe als minister van Sociale Zaken. Volgens de laatste cijfers zijn zeven op de tien van alle 20- tot 64-jarigen aan de slag. In Nederland en Duitsland zijn bijna acht op tien aan de slag.  “Momenteel staat het aantal openstaande vacatures historisch hoog. We moeten ambitie blijven tonen om deze vacatures in te vullen”, zegt De Block (Open Vld).

Van ontslagpremie naar opleidingsbudget

Minister De Block wil dat werknemers een deel van hun opzeggingsvergoeding kunnen omzetten in een opleidingsbudget. “Ze kunnen dat budget gedurende vijf jaar inzetten om zich bij te scholen en te heroriënteren op de arbeidsmarkt” licht Kamerlid Egbert Lachaert toe. Het opleidingsbudget wordt vrijgesteld van persoonlijke sociale bijdragen en belastingen. Het opleidingsbudget bedraagt maximum een derde van de ontslagpremie.

Sneller aan de slag

Stel: een bankbediende wordt na drie jaar dienst ontslagen. De werknemer had een bruto jaarloon van 35.000 euro en heeft nu recht op een opzeggingsvergoeding van 15.577 euro. Netto houdt de werknemer nog zo’n 9.300 euro over.

In het voorbeeld wil de werkzoekende een opleiding tot Data Protection Officer volgen. Dat is een functie waar veel bedrijven naar op zoek zijn. Door te kiezen voor het opleidingsbudget ontvangt de werkzoekende 5.200 euro netto om de opleiding te betalen. Het opleidingsbudget komt bovenop de opzeggingsvergoeding van 6.200 euro.

“Via het opleidingsbudget kunnen ontslagen werknemers vlotter hun weg vinden naar openstaande vacatures. Bedrijven krijgen zo ook meer kansen om geschikt personeel te vinden en om verder te groeien”, vertelt Egbert Lachaert (Open Vld).

Niemand mag achter blijven

Het is belangrijk dat iedereen mee kan in deze snel veranderende wereld. “We laten niemand achter. Daarom wil ik werknemers aan het stuur zetten van hun loopbaan. Dat kan op korte termijn onder meer via opleidingsbudget dat ik wil realiseren”, vertelt De Block.

Hiermee wordt nu de wettelijke basis gelegd om te evolueren naar een opleidingsrekening. “Zie het als een rugzak die werknemers meenemen tijdens hun loopbaan en waarmee ze kunnen investeren in opleiding”, besluit Egbert Lachaert.