Oplossing voor nieuwe artsen en tandartsen

Geplaatst op 16 mei, 2020 om 19:33

De regering heeft ook dit jaar een oplossing goedgekeurd voor de artsen die bovenop het federaal bepaalde quotum zullen afstuderen.

Voor 2020 is dat globale quotum voor geneeskundestudenten die mogen starten aan een specialisatie of opleiding tot huisarts vastgelegd op 1.230, meer bepaald 492 voor de Franse en 738 voor de Vlaamse gemeenschap. Vandaag blijkt echter dat het aantal studenten dat zal promoveren ook in 2020 het vastgestelde quotum zal overschrijden. Verwacht wordt dat er volgend academiejaar 1.695 nieuwe dokters zullen willen starten aan hun specialisatie of opleiding tot huisarts.

De regering heeft daarom beslist om alle geneeskundestudenten die in 2020 afstuderen toegang te geven tot de specialisatieopleiding of opleiding tot huisarts. Dat betekent dat ze vanaf september toegang krijgen tot de stage die leidt tot één van de beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde.

Dit jaar stelt het probleem zich voor het eerst ook bij de tandartsen. Daarom gaat de Ministerraad eveneens akkoord om extra kandidaat-tandartsen toe te laten tot hun stage, bovenop het maximaal aantal bepaald voor 2020. Ook daarvoor zal een Koninklijk Besluit worden voorgelegd.