Opvolger van 30 dagen zonder klagen: “Ik doe mee!”

Geplaatst op 21 januari, 2019 om 10:31

“Optimism is a moral duty” is een uitspraak die vaak weerklinkt bij Open Vld. Het is daarom logisch dat de organisatoren van Kies Positief… meer dagen zonder klagen meteen op bijval kunnen rekenen. “Ik heb geen moment getwijfeld en ik doe graag mee” vertelt minister De Block op deze Blue Monday, voor sommigen de meest deprimerende dag van het jaar. Niet voor Open Vld.

Als minister wil Maggie De Block tonen wat gewoon doen betekent. Met de nadruk op doen: “Handen uit de mouwen en voeten op de grond”, licht De Block toe. “We benoemen niet alleen problemen, we lossen ze ook op.”

Positief en realistisch

Als mens heeft ze ook tegenslag gekend. Zo verloor ze haar papa op 7 jarige leeftijd. Dat was het einde van haar onbezorgde jeugd. Ze steunde haar mama in het huishouden en ze hielp bij het opvoeden van haar twee broers. “2017 was ook zo’n verschrikkelijk jaar, maar klagen staat niet in mijn woordenboek. Daarmee geraak je niet vooruit”, benadrukt Maggie De Block.

Die gedachte was vorig jaar ook aanwezig bij de 32.000 deelnemers aan de campagne ‘30 dagen zonder klagen’. Dit jaar volgt opnieuw een positieve uitdaging vanaf 1 april. De nieuwe barometer zal te vinden zijn op www.kiespositief.be

Positief in het leven staan heeft vele voordelen. Zowel op persoonlijk vlak als op professioneel gebied.  De organisatoren staven hun campagne met volgende argumenten:

  • Talrijke studies tonen aan dat positief zijn goed is voor je gezondheid (Shawn Achor – The Happiness Advantage, Harvard). Concreet betekent dit voor een bedrijf dat gelukkige medewerkers zich minder vaak ziek melden dan ongelukkige mensen, die gemiddeld 1,25 dagen per maand afwezig zijn.
  • Teamleaders die vaker positieve feedback geven en een positieve omgang met elkaar stimuleren, verbeteren de productiviteit met 40% (Losada, 2008).
  • Verkopers met een positieve stijl verkopen 37% meer. Optimistische verkopers verkopen 88% meer en zijn dubbel zo loyaal aan de firma (Seligman).

 

Deprimaandag ombuigen

Blue Monday is voor sommigen de meest deprimerende dag van het jaar. Het is de dag waarop de meeste mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen. Bij Open Vld keren ze dat met plezier om en organiseren ze jaarlijks hun nieuwjaarsreceptie. Dit jaar kondigt zich dat aan als een avond boordevol ambitie.