Ouderschapsverlof voor zelfstandigen die zorg voor kind opnemen

Geplaatst op 16 mei, 2020 om 19:00

Zelfstandigen die tijdens de maanden mei en juni hun activiteiten moeten onderbreken omdat ze de zorg van kinderen op zich moeten nemen, kunnen een beroep doen op ouderschapsverlof. “Veel zelfstandigen zijn genoodzaakt hun activiteit op een lager pitje te zetten omdat de zorg van de kinderen erbij komt in deze periode. Daarom is het belangrijk om deze uitkering van 532,24 euro te geven als zij die de zelfstandige activiteit combineren met de zorg voor jonge kinderen, want die combinatie is geen evidentie. Voor éénoudergezinnen voorzien we een uitkering van 875 euro”, stelt minister De Block.

Naar analogie met het Covid-19-ouderschapsverlof dat onlangs is ingevoerd voor werknemers zullen nu ook de zelfstandigen een beroep kunnen doen op de ouderschapsuitkering. “In deze tijden van lockdown, moeten veel ouders tegelijkertijd werken en hun kinderen opvangen. Naar het voorbeeld van wat al geldt voor de loontrekkende ouders, is het belangrijk dat de zelfstandige ouders ook de mogelijkheid hebben om te beschikken over deze ouderschapsuitkering: het is een kwestie van sociale rechtvaardigheid”, zegt minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR).

Werk & gezin

De combinatie van werk en de zorg voor kinderen is niet gemakkelijk. Dat beseft minister van Sociale Zaken Maggie De Block maar als te goed. Voor de werknemers was hier al het Covid-19-ouderschapsverlof voorzien, nu komt er ook een regeling voor zelfstandigen. “De uitkering is bedoeld voor zelfstandigen die hun activiteit voortzetten in mei en juni, maar dit niet 100% kunnen doen aangezien die zorg voor één of meerdere kinderen erbij komt. Om die zelfstandigen een duwtje in de rug te geven en de combinatie tussen werk en gezin zo vlot mogelijk te laten verlopen, is de uitkering noodzakelijk”, legt minister De Block uit. Om recht te hebben op de uitkering moet de zelfstandige zijn activiteit dus gedeeltelijk onderbreken om de zorgtaken van één of meerdere kinderen op zich te nemen.

Geen cumul

Het ouderschapsverlof kan niet gecumuleerd worden met het overbruggingsrecht, dat eerder kon worden aangevraagd bij het (gedeeltelijk) wegvallen van de activiteit van de zelfstandige.

Het ouderschapsverlof is bedoeld voor zelfstandigen die zorgen voor kinderen jonger dan 12 jaar of met kinderen met een beperking. “Om de zaken zo eenvoudig mogelijk te maken voor de zelfstandigen die van deze maatregel zouden willen genieten, heb ik nu al aan de sociale verzekeringsfondsen gevraagd niet te wachten op de publicatie van dit besluit om de aanvragen al te registreren van de zelfstandige ouders die van dit verlof zouden willen genieten. De formulieren zullen in de loop van volgende week ter beschikking gesteld moeten worden. Wanneer het besluit dan in werking zal treden, zullen de fondsen zo snel mogelijk over kunnen gaan tot de betaling van deze uitkering”, besluit minister Ducarme.