Overbruggingsrecht ingeval van crisissituaties.

Geplaatst op 11 mei, 2023 om 18:00

Op donderdag 11 mei 2023 keurt de Kamer een wetsontwerp goed waardoor er een wettelijke basis wordt gelegd voor een overbruggingsrecht in geval van noodsituaties.
Concreet denken we hierbij aan de opeenvolgende crisissen die ons land de afgelopen jaren heeft moeten trotseren, zoals het coronavirus, de overstromingen, de crisis als gevolg van het conflict in Oekraïne. Deze crisissen hebben de Belgische zelfstandigen immers heel hard getroffen.

Tijdens de COVID-19-crisis moesten sommige zelfstandigen tien maanden lang hun activiteit staken. Het overbruggingsrecht is een maatregel van sociale bescherming ten behoeve van de zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten. Er was nood aan een wettelijk kader; dat was ook een eenparig verzoek van de sociale partners.
Met het ontwerp dat vandaag in de Kamer aangenomen wordt, komen we hieraan tegemoet.

In de komende weken zal de regeling nog verder verfijnd worden voor wat de zelfstandigen betreft. De commissie sociale zaken zal ook dit ontwerp bespreken.