Overconsumptie inperken: 
 informatiecampagne naar artsen, apothekers en patiënten

Geplaatst op 28 maart, 2017 om 00:00

Op 1 april 2017 verandert de terugbetalingsregeling voor neussprays en maagzuurremmers en op 1 mei voor antibiotica. Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “Doel is de overconsumptie van geneesmiddelen tegen te gaan en veilige medicatie toegankelijker te maken. Chronische patiënten of patiënten met specifieke aandoeningen krijgen nog steeds terugbetaling. We zullen ook de artsen vragen om bij het voorschrijven te overwegen of een andere behandeling voor hun patiënt mogelijk is.”

Minister De Block, het Riziv en de apothekersverenigingen organiseren een informatiecampagne rond de maatregelen om artsen, apothekers en patiënten zo correct mogelijk in te lichten. De informatie staat op de websites van het Riziv, de apothekersverenigingen en de minister. Artsen krijgen individueel een brief en een mail van het Riziv en apothekers worden extra ingelicht via een elektronische nieuwsbrief.

Neussprays
Neussprays met corticosteroïden, die je tot nu toe enkel op voorschrift van je arts kreeg, zullen vrij verkrijgbaar zijn, zonder voorschrift. Doel van de maatregel is dat meer mensen die veiliger neussprays gebruiken in de plaats van de schadelijke vaatvernauwende sprays.
• Vermijden afhankelijkheid. Door het gebruik van de veiliger neussprays met corticosteroïden vermijden patiënten afhankelijkheid van de neusspray. Een studie door de universiteiten van Gent en Luik in 181 apotheken en met 2.277 patiënten heeft aangetoond dat 49% van de mensen die een vaatvernauwende neusspray gebruiken, dat langer dan 5 à 10 dagen doet, wat onder overconsumptie valt.

• Vermijden chemische rhinitis en aantasting van het slijmvlies. Met de veiliger neussprays vermijden patiënten ook aantasting van het slijmvlies en een chemische rhinitis of een verstopte neus die veroorzaakt wordt door het langdurig gebruik van een vaatvernauwende neusspray.

• Chronische patiënten: terugbetaling en bescherming door maximumfactuur. Chronische patiënten die een voorschrift van hun arts hebben, krijgen nog wel terugbetaling, zij het een beetje minder dan voordien. Chronische patiënten worden beschermd door de maximumfactuur (MAF) wat de neussprays betreft.

De neussprays met corticosteroïden worden voor de terugbetaling aan chronische patiënten in categorie Cx gezet. Normaal geldt het remgeld voor geneesmiddelen in de Cx-categorie niet voor de MAF maar de neussprays met corticosteroïden zullen daarop een uitzondering zijn.
Een wetsaanpassing zal ervoor zorgen dat het remgeld dat chronische patiënten betalen voor de neussprays, geldt voor de maximumfactuur vanaf 1 januari 2017. Eens het maximum bereikt is, betaalt de patiënt zelf niks meer voor de voorgeschreven geneeskundige zorg.

Maagzuurremmers
De bijsluiter van maagzuurremmers in hoogste of sterkste dosering stelt, op basis van wetenschappelijk onderzoek, dat die maagzuurremmers beperkt moeten blijven tot behandelingen van twee maanden. Verpakkingen van 84, 98 of 100 tabletten hebben bijgevolg geen zin en zullen niet langer terugbetaald worden.

Alle andere verpakkingen, van 60 tabletten of minder, ook in hoogste dosering, worden wel nog terugbetaald.

Aan artsen, specialisten en huisartsen, wordt gevraagd dat zij een behandeling van maximum acht weken met een maagzuurremmer in hoogste dosering overwegen voor hun patiënt gevolgd door lagere doses maagzuurremmers.

Uitzonderingen voor maagzuurremmers in hoogste dosering en grote verpakkingen:
• Patiënten die lijden aan het Zollinger-Ellison syndroom of die een nabehandeling krijgen na een radiofrequentie-ablatie van de slokdarmmucosa voor Barret-mucosa.
Die patiënten betalen geen remgeld en krijgen maagzuurremmers in hoogste dosering volledig terugbetaald. Voorwaarde is dat de adviserend geneesheer voorafgaand positief advies geeft.
• Maagzuurremmers op basis van lansoprazole (behalve die van fabrikanten die de voorgestelde prijsdaling niet hebben aanvaard). Maagzuuremmers op basis van lansoprazole mogen in hoogste dosering (30mg) wel langer dan twee maanden gebruikt worden bij patiënten die continu worden behandeld met ontstekingsremmers. Een aantal van die maagzuurremmers wordt dus in hoogste én lagere dosering terugbetaald, ook in grootverpakkingen van 100 stuks.

Antibiotica
Om de overconsumptie van antibiotica verder in te perken, zullen patiënten vanaf 1 mei meer remgeld betalen voor antibiotica voorgeschreven door hun arts. Doel van die maatregel is ervoor zorgen dat artsen minder antibiotica voorschrijven maar ook dat patiënten er minder snel om vragen.

Geneesmiddelen toch nog goedkoper
Uit de consumptieprijsindex van de Federale Overheidsdienst Economie blijkt dat geneesmiddelen van januari 2014 tot december 2016 in totaal 2,2 % goedkoper zijn geworden voor de patiënten. Deze prijsdalingen zijn onder meer het gevolg van afspraken gemaakt met de farmaceutische industrie in het kader van het Toekomstpact. Eén van deze maatregelen is de patent cliff, een systeem waarbij geneesmiddelen die niet langer onder octrooi staan, in één keer veel goedkoper worden en niet meer zeer geleidelijk en traag in prijs dalen zoals vroeger het geval was. Op 1 maart 2016 zijn daardoor 1.306 geneesmiddelen tegelijkertijd in prijs gedaald.
De farmaceutische industrie voert dergelijke patent cliff vier maal per jaar door. Op 1 april 2017 zullen opnieuw 107 geneesmiddelen goedkoper worden.