Overleg besteding extra 200 miljoen euro voor geestelijke gezondheidszorg vandaag van start

Geplaatst op 07 september, 2020 om 15:23

Eind juni is 200 miljoen euro op jaarbasis vrijgemaakt voor extra financiering van de geestelijke gezondheidszorg. Vandaag start het overleg met de sector over de besteding van die bijkomende middelen, meldt het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block. 

Een belangrijk deel van het extra budget zal ingezet worden in de eerstelijnspsychologische zorg. De voorbije legislatuur forceerde minister De Block een historische doorbraak in dat domein. Ze bekwam 22,5 miljoen euro per jaar van de regering om een bezoek aan de psycholoog terug te betalen voor volwassenen. Tijdens de coronacrisis breidde de regering de terugbetaling al snel uit naar minderjarigen en naar 65-plussers. Daarvoor trok ze nog eens 16,7 miljoen euro per jaar uit. Ook consultaties vanop afstand worden sindsdien terugbetaald.

Bovenop de bijna 40 miljoen voor de terugbetaling van een bezoek aan de psycholoog is er nu een groot extra budget te verdelen. Minister De Block: “Daar ben ik blij mee. De voorbije legislatuur hebben we de geestelijke gezondheidszorg al gevoelig versterkt, maar extra investeren is en blijft broodnodig.”

Om de extra middelen zo goed mogelijk in te zetten voor de mensen, zit minister De Block samen met vijf betrokken partijen: psychologen, psychiaters en huisartsen, ziekenhuizen, patiëntenverenigingen en ziekenfondsen. De Block: “We willen samen met de sleutelactoren zo snel mogelijk tot een plan van aanpak komen: hoe kunnen we bestaande initiatieven verbeteren en versterken, zijn er nieuwe initiatieven die we kunnen opstarten…?”, klinkt het op het kabinet van de minister. “Het gaat over een zeer grote investering in een sector in volle evolutie. Het is daarom des te belangrijk dat we het traject samen met de sector zelf uittekenen, zodat het een gedragen, duurzame hervorming wordt.”