Borstreconstructie bij kanker: oplossing voor patiënten

Geplaatst op 18 oktober, 2016 om 11:00

Vandaag had een ontmoeting plaats tussen Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en de Koninklijke Belgische Vereniging Plastische Chirurgie (RBSPS) in verband met de problematiek van borstreconstructie bij kanker.

Minister De Block: “We wilden zo snel mogelijk tot een goede oplossing komen in het belang van de patiënten.”

De minister benadrukt het evenwichtige karakter van de overeenkomst, ook op financieel vlak. Ze wijst er daarnaast op dat aan de patiënten geen buitensportige supplementen meer kunnen worden aangerekend en dat de ingreep voor alle patiënten toegankelijk is.

Beide partijen, de minister en de beroepsvereniging van plastische chirurgen, zijn tevreden, “want een oplossing bereikt na overleg, is altijd te verkiezen”. Het overleg bood  de gelegenheid geboden om een aantal misvattingen uit de wereld de helpen en tegemoet te komen aan terechte bezorgdheden van de beroepsvereniging van plastische chirurgen.

Zo is verduidelijkt dat de keuze voor een specifieke overeenkomst verband houdt met het bijzondere karakter van de ingreep. In de toekomst zal het gebruik van een conventie waarin een regeling rond honoraria en rond honorariasupplementen wordt opgenomen, enkel toegepast worden bij uitzonderlijke pathologieën en voor zover de Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen (de zogenaamde Medicomut) daarmee instemt. De huidige regeling kwam er trouwens op voorstel van de Commissie.

Beperking van supplementen

Tijdens het overleg is verder verduidelijt dat de doelstelling om in 40% van de ingrepen geen supplementen aan te rekenen en de patiënt te hospitaliseren op een tweepersoonskamer, een nationale doelstelling is. Dit percentage zal dus niet per ziekenhuis bekeken worden maar is wel een gemiddelde voor heel België. Het is bovendien een weergave van de realiteit op het terrein.

Met dit principe wil minister De Block patiënten de garantie bieden dat ze in een tweepersoonskamer verzorgd kunnen worden als ze dat willen. Daar mogen geen supplementen worden aangerekend.

De Koninklijke Belgische Vereniging Plastische Chirurgie kreeg ook de garantie dat ze betrokken zal worden bij de evaluatie van de overeenkomst. Die evaluatie vindt plaats na één jaar toepassing, met de bedoeling om de conventie te kunnen verbeteren waar mogelijk.

Andere ingrepen

Minister De Block wenst daarenboven dat het Riziv de andere verstrekkingen van reconstructieve chirurgie met een duidelijk therapeutisch doel de komende maanden onderzoekt, zodat ook daar stappen vooruit kunnen worden gezet voor de patiënt.

De Koninklijke Belgische Vereniging Plastische Chirurgie drukte haar tevredenheid uit over de gemaakte afspraken en gaf aan zich niet langer te verzetten tegen de ondertekening van de overeenkomst.