Overlevingskans van slokdarm- en pancreaskanker stijgt na bundeling van expertise.

Geplaatst op 08 december, 2023 om 10:24

Eind 2018 besliste toenmalig minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block dat ziekenhuizen die nog complexe slokdarm- of pancreaschirurgie willen uitvoeren daarvoor een minimum aantal operaties per jaar moeten behalen.

Door deze maatregel werd de expertise voor dergelijke complexe operaties samengebracht in referentiecentra.

Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat hoogwaardige specialistische zorg alleen kan worden geboden in een geschikte omgeving waar voldoende klinische en wetenschappelijke expertise beschikbaar is, die wordt toegepast en voortdurend wordt verbeterd.

Maggie De Block: “De feiten spreken voor zich: hoe meer expertise een ziekenhuis heeft met de behandeling van slokdarm- of pancreaskanker, hoe meer kans een patiënt heeft op een succesvolle behandeling.”

Ruim vier jaar na deze beslissing blijkt inderdaad dat de overlevingskansen van deze patiënten gestegen zijn. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Kankerregister. Zowel voor kwaadaardige slokdarmkanker als voor kwaadaardige pancreaskanker zijn de sterftecijfers gedaald.

Maggie De Block: “Voor de periode 2008-2015 lag het sterftecijfer 90 dagen na de operatie voor slokdarmkanker op 9,3%, dat cijfer is nu gedaald naar 3,2%. Ook voor pancreaskanker is het cijfer gedaald van 7,8% naar 3,7%. Deze cijfers tonen aan dat het van het allergrootste belang is voor de patiënt dat de medische expertise voor complexe kankers gebundeld wordt in referentiecentra. Op die manier garanderen we dat de patiënt een betere levenskwaliteit en een langere overleving heeft.”